อันดับความน่าเชื่อถือ

​​​​​​​​​​​​อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทยและประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก ดังนี้

 
 
 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย


Moody's Investors Service **
Foreign Currency
Outlook                                                 Stable
Long-term - Senior Unsecured Notes Baa1
​                  - Deposit Baa1
                  - Counterparty RiskBaa1
Short-term - Debt/Deposit P-2
                  ​- Counterparty Risk P-2
Domestic Currency
Outlook                        Stable
​Long-term - Deposit Baa1
                  ​- Counterparty RiskBaa1
​Short-term - Debt/Deposit P-2
                 - Counterparty Risk P-2

Last Date of Ratings Action: November 7, 2022

Source: www.moodys.com

Standard & Poor's **
Global Scale Ratings
Outlook Stable
Long-term Counterparty Credit Rating BBB
Short-term Counterparty Credit Rating A-2
Senior Unsecured Notes (Foreign Currency) BBB
​Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+

Last Date of Ratings Action: ​​Mar 21, 2022​​

Source: www.sandp.com

Fitch Ratings **
International Credit Rating (Foreign Currency)
Outlook Stable
Long-term Issuer Default Rating BBB
Short-term Issuer Default Rating F2
Senior Unsecured Notes BBB
Viability bbb
Government Support bbb
National credit rating
Outlook Stable
Long-term AA+(tha)
Short-term F1+(tha)
Subordinated Debt (legacy Basel II Tier 2 securities) AA-(tha)
Subordinated Debt (Basel III-compliant Tier 2 securities) AA​-(tha)

Last Date of Ratings Action: September 21, 2021​

Source: www.fitchratings.com

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย


Moody's Investors Service **
Government Bonds
Foreign Currency
Outlook Stable
Long-term - Debt Baa1
Domestic Currency
Outlook Stable
Long-term - Debt Baa1

Last Date of Ratings Action: April 21, 2020

Source: www.moodys.com

Standard & Poor's **
Global Scale Ratings
Foreign Currency
Outlook Stable
Long-term BBB+
Local Currency
Outlook Stable
Long-term A-
ASEAN Regional Scale Ratings ****
Long-term axAA
Short-term axA-1

Last Date of Ratings Action: April 13, 2020

Source: www.sandp.com

Fitch Ratings **
Foreign Currency
Outlook Stable
Long-term Issuer Default Rating BBB+
Local Currency
Outlook Stable
Long-term Issuer Default Rating BBB+

Last Date of Ratings Action: March 17, 2020

Source: www.fitchratings.com

Remarks :

* The investment grades of long-term credit ratings for Moody’s Investors Services, Standard & Poor’s, and Fitch Ratings are from Baa3, from BBB- and from BBB- respectively. For short-term credit ratings, the investment grades for these three agencies are from P-3, A-3, and F3, respectively.

​ ​