hero banner desktop hero banner mobile
new

บริการลิงก์รับชำระเงิน
ผ่าน LINE OA

ชำระเงินง่าย สะดวก รับชำระได้หลากหลาย
ทั้ง QR Payment, บัตรเครดิต และบัตรเดบิต

new
new

รับเงินได้ง่ายแค่
แชท - แชร์ -
เช็กยอด - ปลอดภัย

ปิดการขายได้รวดเร็ว สะดวกครบภายใน Chat

ปิดการขายได้รวดเร็ว สะดวก
ครบภายใน Chat

รองรับการชำระเงิน ที่หลากหลายและมีความปลอดภัย

รองรับการชำระเงิน
ที่หลากหลายและมี
ความปลอดภัย

ร้านค้าสามารถตรวจสอบ สถานะการชำระเงินได้แบบ Real time

ร้านค้าสามารถตรวจสอบ
สถานะการชำระเงินได้
แบบ Real time

วิธีการใช้งาน

วิธีการเปิดใช้งาน K SOCIAL PAY

ขั้นตอนที่ 1/3

ขั้นตอนที่ 1/2

ร้านค้า “ต้องมีบัญชี K SOCIAL PAY”
หากยังไม่เคยเปิดบริการสามารถติดต่อ
Email: K_Merchant@kasikornbank.com
24 ชั่วโมง
หรือ โทรติดต่อ
KBIZ Contact Center
เบอร์ 02-8888822 ต่อ 883

ขั้นตอนที่ 3/3

ขั้นตอนที่ 2/2

ร้านค้า “ต้องมีบัญชี LINE Official Account”
เพื่อเชื่อมต่อ K SOCIAL PAY
เพื่อใช้บริหาร / จัดการออเดอร์

ขั้นตอนที่ 1/10

ขั้นตอนที่ 1/10

ร้านค้า “ต้องมีบัญชี K SOCIAL PAY”
หากยังไม่เคยเปิดบริการสามารถติดต่อ
Email: K_Merchant@kasikornbank.com
24 ชั่วโมง
หรือ โทรติดต่อ
KBIZ Contact Center
เบอร์ 02-8888822 ต่อ 883

ขั้นตอนที่ 2/10

ขั้นตอนที่ 2/10

Login “เข้า Merchant Portal”

ขั้นตอนที่ 3/10

ขั้นตอนที่ 3/10

เลือกเมนู “Payment Setting”
กดปุ่ม “Link with K SOCIAL PAY“

ขั้นตอนที่ 4/10

ขั้นตอนที่ 4/10

กดปุ่ม “Login with LINE”

ขั้นตอนที่ 5/10

ขั้นตอนที่ 5/10

“Login ด้วย LINE ส่วนตัว”

ขั้นตอนที่ 6/10

ขั้นตอนที่ 6/10

เลือก “บัญชีร้านค้า”

ขั้นตอนที่ 7/10

ขั้นตอนที่ 7/10

ระบุ “ข้อมูล LINE OA”

ขั้นตอนที่ 8/10

ขั้นตอนที่ 8/10

“ตรวจสอบข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 9/10

ขั้นตอนที่ 9/10

ตั้งชื่อ “บัญชีร้านค้า”

ขั้นตอนที่ 10/10

ขั้นตอนที่ 10/10

เชื่อมต่อบัญชี “สำเร็จ”

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1/10

ขั้นตอนที่ 1/10

ลูกค้าคุยกับร้านค้า
“เพื่อตกลงซื้อขายสินค้า / บริการ”

ขั้นตอนที่ 2/10

ขั้นตอนที่ 2/10

Admin ของร้านค้า
เข้ามาที่ “K SOCIAL PAY”
เลือก “สร้างออเดอร์“

ขั้นตอนที่ 3/10

ขั้นตอนที่ 3/10

เลือก “ร้านค้าที่ต้องการ
สร้างออเดอร์”

ขั้นตอนที่ 4/10

ขั้นตอนที่ 4/10

เลือก “ลูกค้าที่จะทำการ
สร้างออเดอร์“

ขั้นตอนที่ 5/10

ขั้นตอนที่ 5/10

เพิ่ม “ที่อยู่ในการจัดส่ง”

ขั้นตอนที่ 6/10

ขั้นตอนที่ 6/10

เพิ่ม “รายการสินค้า”

ขั้นตอนที่ 7/10

ขั้นตอนที่ 7/10

เลือก “สินค้าที่ต้องการ”

ขั้นตอนที่ 8/10

ขั้นตอนที่ 8/10

ระบุ “ค่าจัดส่ง,
ส่วนลด (ถ้ามี) ”

ขั้นตอนที่ 9/10

ขั้นตอนที่ 9/10

ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ
และกดปุ่ม “ส่งออเดอร์ให้ลูกค้า”

ขั้นตอนที่ 10/10

ขั้นตอนที่ 10/10

หน้าจอสรุป
“ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อย”

ขั้นตอนที่ 1/7

ขั้นตอนที่ 1/7

ลูกค้าได้รับ รายละเอียดคำสั่งซื้อ
ผ่าน LINE “ดูออเดอร์/ชำระสินค้า”

ขั้นตอนที่ 2/7

ขั้นตอนที่ 2/7

ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ
และกดปุ่มชำระสินค้า

ขั้นตอนที่ 2/6

ขั้นตอนที่ 3/7

ลูกค้า เลือก “ชำระค่าสินค้า/บริการ”
ด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 3/6

ขั้นตอนที่ 4/7

กรอก “รายละเอียดบัตร”
และชำระค่าสินค้า/บริการ”

ขั้นตอนที่ 4/6

ขั้นตอนที่ 5/7

เมื่อชำระเงินสำเร็จ
“กดดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ”

ขั้นตอนที่ 5/6

ขั้นตอนที่ 6/7

ลูกค้า “ตรวจสอบ
รายละเอียดคำสั่งซื้อ”

ขั้นตอนที่ 6/6

ขั้นตอนที่ 7/7

ร้านค้ารับทราบผลการสั่งซื้อทันที
ผ่าน “K SOCIAL PAY”

ขั้นตอนที่ 1/7

ขั้นตอนที่ 1/7

ลูกค้าได้รับ รายละเอียดการสั่งซื้อ
ผ่าน LINE “ตรวจสอบและชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 2/7

ขั้นตอนที่ 2/7

ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ
และกดปุ่มชำระสินค้า

ขั้นตอนที่ 3/7

ขั้นตอนที่ 3/7

ลูกค้าเลือก “ชำระค่าสินค้า/บริการ
ด้วย Thai QR”

ขั้นตอนที่ 4/7

ขั้นตอนที่ 4/7

ระบบจะแสดง
“QR Code สำหรับชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 5/7

ขั้นตอนที่ 5/7

เมื่อชำระเงินสำเร็จ
“กดดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ”

ขั้นตอนที่ 6/7

ขั้นตอนที่ 6/7

ลูกค้า “ตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อได้”

ขั้นตอนที่ 7/7

ขั้นตอนที่ 7/7

ร้านค้ารับทราบผลการสั่งซื้อทันที
“ผ่าน LINE OA”

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1/5

ขั้นตอนที่ 1/5

ร้านค้าไปที่
“K SOCIAL PAY”

ขั้นตอนที่ 2/5

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือกเมนู “จัดการออเดอร์”

ขั้นตอนที่ 3/5

ขั้นตอนที่ 3/5

เลือก “ร้านค้าที่ต้องการ
จัดการออเดอร์”

ขั้นตอนที่ 4/5

ขั้นตอนที่ 4/5

จะเห็น
“สถานะของรายการต่างๆ”

ขั้นตอนที่ 5/5

ขั้นตอนที่ 5/5

ร้านค้าสามารถ “ค้นหา และ filter”
ได้ตามสถานะของรายการ

ขั้นตอนที่ 1/6

ขั้นตอนที่ 1/6

ร้านค้าเข้า K SOCIAL PAY
เลือก “จัดการออเดอร์”
และค้นหาออเดอร์ที่ต้องการยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2/6

ขั้นตอนที่ 2/6

กดปุ่ม “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”

ขั้นตอนที่ 3/6

ขั้นตอนที่ 3/6

ยืนยัน “การยกเลิกออเดอร์”

ขั้นตอนที่ 4/6

ขั้นตอนที่ 4/6

ยกเลิก “สำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 5/6

ขั้นตอนที่ 5/6

ลูกค้าได้รับ
“การยืนยันการยกเลิกออเดอร์”

ขั้นตอนที่ 6/6

ขั้นตอนที่ 6/6

ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ
“สถานะรายการเป็นยกเลิก”

ขั้นตอนที่ 1/6

ขั้นตอนที่ 1/6

ร้านค้าไปที่ K SOCIAL PAY
เลือกเมนู “จัดการออเดอร์
และค้นหารายการ”

ขั้นตอนที่ 2/6

ขั้นตอนที่ 2/6

เลือก “รายการที่ต้องการคืนเงิน
และกดปุ่มคืนวงเงิน”

ขั้นตอนที่ 3/6

ขั้นตอนที่ 3/6

ยืนยัน “การคืนวงเงิน”

ขั้นตอนที่ 4/6

ขั้นตอนที่ 4/6

คืนวงเงิน “สำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 5/6

ขั้นตอนที่ 5/6

ลูกค้าได้รับการ
“ยืนยันการคืนวงเงิน”

ขั้นตอนที่ 6/6

ขั้นตอนที่ 6/6

ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ
“สถานะรายการเป็นคืนวงเงินสำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 1/4

ขั้นตอนที่ 1/4

Login “เข้า Merchant Portal”

ขั้นตอนที่ 2/4

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือกเมนู
“Report และ กดปุ่ม Create Report”

ขั้นตอนที่ 3/4

ขั้นตอนที่ 3/4

ระบุช่วงเวลา เลือก “ประเภทรายงาน”
กดปุ่ม “Export”

ขั้นตอนที่ 4/4

ขั้นตอนที่ 4/4

Download รายงานได้จาก
“Merchant Portal”

รายละเอียดการใช้บริการ
K SOCIAL PAY

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3 - 5%
  ของรายการชำระ
 • จำนวนเงินฝากค้ำประกันขั้นต้น
  200,000 บาท

หมายเหตุ :
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนเงินฝากค้ำประกันจากกรณีที่จำนวนยอดการรับบัตรผ่านบริการ K PAYMENT GATEWAY
ของร้านค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายละเอียดการสมัคร
K SOCIAL PAY

คุณสมบัติ

 • เป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีทุนจดทะเบียน
  ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถา
 • จดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท
  หรืออัตรา 1 %
  ของยอดขายต่อเดือน
 • มีบัญชีทางการของ LINE สำหรับธุรกิจในการขอใช้บริการ
  K SOCIAL PAY เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเชื่อมต่อกับระบบของธนาคาร
  โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของ LINE
 • สำหรับธุรกิจ จะต้องเป็นชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นชื่อกรรมการ
  ผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือ รับรอง
  การจดทะเบียนของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • ทำการขายสินค้า / บริการที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม โดยธุรกิจที่ไม่อนุญาต อาทิ สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจำนำ จำนอง เช่าซื้อ, สินค้าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร, ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business), สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ / สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ยุทโธปกรณ์, โอนและ รับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ, ค้าวัตถุโบราณ, ร้านค้าที่มีลักษณะ เป็น Merchant Aggregator หรือ การที่ร้านค้าเชื่อมต่อระบบ

  K PAYMENT GATEWAY กับร้านค้าย่อย (Sub Merchant) หรือ เว็บไซต์อื่นๆ
  ที่ไม่ได้ผ่าน การลงทะเบียนไว้กับธนาคาร, จัดหาคู่, คาสิโน / การพนัน,
  สารเสพติด ทุกชนิด, สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร, จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/ ส่งคน
  ไปทำงานต่างประเทศ, ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สถานบริการ / สถานเริงรมย์, ขายยาหรือเครื่องมือตามใบสั่งแพทย์ทุกประเภท

หมายเหตุ :
ผลอนุมัติการเป็นร้านค้ารับบัตรผ่านบริการ
K PAYMENT GATEWAY ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการของธนาคาร
ให้ถือเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

เอกสาร

เอกสารการสมัครการเป็นร้านค้า
ผ่านบริการ K SOCIAL PAY

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล* หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้ง*

  (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน
  3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ* /
  รัฐวิสาหกิจ*
  ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย* ยังไม่หมดอายุ
  ณ วันสมัคร ของผู้มีอำนาจลงนาม (เฉพาะผู้ที่ลงนาม) ผู้ติดต่อหลัก
  และผู้ใช้งาน Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน*
  เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น (กรณีคนไทย) หรือ สำเนา Passport*
  (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
  ของผู้มอบอำนาจ
  และผู้รับมอบอำนาจ
 • กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้
  พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็น
  สำนักงานสาขา / สำนักงาน ผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้*
 • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล* (ต่างประเทศ)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ
  นิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจ
  ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานใน ประเทศไทย และ สำเนาบัตรประชาชน*
  เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)

  ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport*
  (กรณีชาวต่างชาติ)
  ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
  Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาพระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง
  (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport*
  (กรณีชาวต่างชาติ)
  ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
  Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน*
  เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น
  หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร K SOCIAL PAY

หากท่านสนใจสมัครบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
K-BIZ Contact Center 02-8888822 ต่อ 883 โดยทางธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการให้บริการร้านค้าประเภทนิติบุคคล
เป็นรายกรณี ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การรู้จักร้านค้า
(Know Your Merchant: KYM) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาในการอนุมัติการสมัคร

ในการอนุมัติการสมัคร จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยธนาคารจะส่ง “หนังสือเสนออัตราค่าธรรมเนียม” เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ และส่งกลับมายังธนาคาร จากนั้น ธนาคารจะนัดหมายให้ท่านเปิดบัญชีเงินฝากค้ำประกันที่สาขา ธนาคารจะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติการสมัครแล้ว

การเชื่อมต่อระบบ K SOCIAL PAY

หลังจากที่ร้านค้าได้รับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ร้านค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ Merchant Portal เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการต่อเชื่อมระบบและตรวจสอบข้อมูลการขาย

คำถามที่พบบ่อย

LINE Official Account (Line OA) คืออะไร
K SOCIAL PAY คืออะไร
เปิดร้านค้ากับ K SOCIAL PAY ได้อย่างไร
วิธีการผูกบัญชี K SOCIAL PAY
ระบบ K SOCIAL PAY สามารถจัดการ
อะไรได้บ้าง

วิธีการใช้งาน K SOCIAL PAY

วิธีการเปิดใช้งาน

วิธีการเปิดใช้งาน

วิธีการสร้างลิงก์และรับชำระเงิน

วิธีการสร้างลิงก์และรับชำระเงิน

วิธีจัดการออเดอร์

วิธีจัดการออเดอร์

วิธีการดู report

วิธีการดู report

สอบถามเพิ่มเติมที่ K BIZ Contact Center

0-2888-8822