ขอเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบการประชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการ​ประชุมโปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ธนาคารจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์​

  • ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลด
​​