ขอรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

​​ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรายงานประจำปี ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี​ ​(รูปเล่ม) ปีล่าสุด โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ธนาคารจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์

​​