อันดับความน่าเชื่อถือ

​​​​​​อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทยและประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก ดังนี้

 
 
 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย


Moody's Investors Service **
Foreign Currency
Outlook                         Positive
Long-term - Senior Unsecured Notes Baa1
​                  - Deposit Baa1
                  - Counterparty Risk A3
Short-term - Debt/Deposit P-2
                  ​- Counterparty Risk P-2
Domestic Currency
Outlook Positive
​Long-term - Deposit Baa1
                  ​- Counterparty Risk A3
​Short-term - Debt/Deposit P-2
                 - Counterparty Risk P-2

Last Date of Ratings Action: Jul 30, 2019

Source: www.moodys.com

Standard & Poor's **
Global Scale Ratings
Outlook Stable
Long-term Counterparty Credit Rating BBB+
Short-term Counterparty Credit Rating A-2
Senior Unsecured Notes (Foreign Currency) BBB+
Subordinated Debt (Foreign Currency) BBB
Stand-Alone Credit Profile (SACP) bbb-

Last Date of Ratings Action: Dec 6, 2011

Source: www.sandp.com

Fitch Ratings **
International Credit Rating (Foreign Currency)
Outlook Stable
Long-term Issuer Default Rating BBB+
Short-term Issuer Default Rating F2
Senior Unsecured Notes BBB+
Viability bbb+
Support 2
Support Rating Floor BBB-
National credit rating
Outlook Stable
Long-term AA+(tha)
Short-term F1+(tha)
Subordinated Debt (legacy Basel II Tier 2 securities) AA(tha)
Subordinated Debt (Basel III-compliant Tier 2 securities) AA​(tha)

Last Date of Ratings Action: Aug 2, 2016

Source: www.fitchratings.com

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย


Moody's Investors Service **
Government Bonds
Foreign Currency
Outlook Positive
Long-term - Debt Baa1
Domestic Currency
Outlook Positive
Long-term - Debt Baa1

Last Date of Ratings Action: Jul 25, 2019

Source: www.moodys.com

Standard & Poor's **
Global Scale Ratings
Foreign Currency
Outlook Positive
Long-term BBB+
Local Currency
Outlook Positive
Long-term A-
ASEAN Regional Scale Ratings ****
Long-term axAA
Short-term axA-1

Last Date of Ratings Action: Dec 11, 2019

Source: www.sandp.com

Fitch Ratings **
Foreign Currency
Outlook Positive
Long-term Issuer Default Rating BBB+
Local Currency
Outlook Positive
Long-term Issuer Default Rating BBB+

Last Date of Ratings Action: Jul 19, 2019

Source: www.fitchratings.com

Remarks :

* The investment grades of long-term credit ratings for Moody’s Investors Services, Standard & Poor’s, and Fitch Ratings are from Baa3, from BBB- and from BBB- respectively. For short-term credit ratings, the investment grades for these three agencies are from P-3, A-3, and F3, respectively.

​ ​