บัญชีเงินฝากประจำ ธุรกิจ นิติบุคคล บัญชีเงินฝากประจำ ธุรกิจ นิติบุคคล Middle|Left White

บัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำสำหรับธุรกิจ
ฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

InvisibleSectionName
10
 
 
Middle|Right
 
HtmlBlock
11
 

จุดเด่น

บัญชีเงินฝากประจำ ธุรกิจ นิติบุคคล  

จะฝากสั้น ฝากยาว
เลือกได้ตามที่ต้องการ

จากระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน

ออมเงิน ธุรกิจ ฝากประจำ ธุรกิจ  

ใช้เป็นหลักประกัน
ขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

เฉพาะเงินฝากประจำตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

ฝากเงินระยะยาว นิติบุคคล ธุรกิจ  

วางใจกับผลตอบแทน

ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตา​มกำหนดระยะเวลาที่ฝาก

​​
 
Middle|Left
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดการใช้บริการ

  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
31
 
 
 
 
HtmlBlock
41
 
 
 
 

​​

HtmlBlock
61
 

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร ?

คำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้ ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย / 100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง / 365)

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำเสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด

สมุดเงินฝากประจำสามารถปรับรายการเดินบัญชีได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติหรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากประจำไปปรับรายการเดินบัญชีด้วยตัวเองได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติทุกสาขา 
 
 InvisibleSectionName
10
 
จุดเด่น​
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 
รายละเอียดการใช้บริการ
 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 
การเปิดบัญชี​
 
 
 
None
40
 


 
 
 
InvisibleSectionName
50
 
เอกสารการเปิดบัญชี

 
 
 
InvisibleSectionName
60
 
คำถามที่พบบ่อย​​
 
 
 
HtmlBlock
51