Wealth PLUS

Wealth PLUS
ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

กำหนดเป้าหมาย
การลงทุน
สร้างพอร์ตการลงทุน
กำหนดสัดส่วนพอร์ต
บริหารพอร์ตและ
ปรับสัดส่วนอัตโนมัติ
Wealth PLUS
  • กำหนดเป้าหมายการลงทุน โดยระบบช่วยคำนวณเงินลงทุน และระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคุณ
ลงทุนเอง
  • ไม่มีระบบช่วยคำนวณจำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงอาจทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ช่วยแก้ปัญหาให้ใคร : #วัยรุ่น #วัยทำงาน #วัยเตรียมตัวเกษียณ
Wealth PLUS
  • ไม่ต้องเสียเวลาเลือกกองมาลงทุนเอง ระบบจะเลือกกองทุนที่มีความเหมาะสมในการสร้างพอร์ตมาให้โดยอัตโนมัติ และกดซื้อเพียงครั้งเดียว
ลงทุนเอง
  • ต้องเลือกกองทุน ระบุจำนวนซื้อเอง แล้วกดซื้อเองทีละกองๆ เพื่อสร้างพอร์ต
ช่วยแก้ปัญหาให้ใคร : #วัยรุ่น #วัยทำงาน
Wealth PLUS
  • จัดสัดส่วนของกองที่เลือกมาสร้างพอร์ตให้โดยอัตโนมัติ และมีระดับความเสี่ยงตรงกับระดับความเสี่ยงที่รับได้
ลงทุนเอง
  • ต้องคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนแต่ละตัวในพอร์ตเอง ซึ่งอาจทำให้มีระดับความเสี่ยงไม่ตรงกับระดับความเสี่ยงที่รับได้
ช่วยแก้ปัญหาให้ใคร : #วัยรุ่น #วัยทำงาน #วัยเตรียมตัวเกษียณ
Wealth PLUS
  • ดูแล ติดตามพอร์ตการลงทุน ปรับสัดส่วน และแจ้งเตือนเพื่อให้ไปถึงทุกเป้าหมายการลงทุน
ลงทุนเอง
  • ต้องติดตามสถานการณ์ ภาวะตลาดซื้อขายเอง เพื่อลดความผันผวน และกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเอง
ช่วยแก้ปัญหาให้ใคร : #วัยรุ่น #วัยทำงาน

เลือก 2 รูปแบบการลงทุน
ที่ตอบโจทย์
เพื่อให้
Wealth PLUS ช่วยดูแล

ลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง
(General saving)
ลงทุนเพื่อผลตอบแทน
เพื่อโอกาสเอาชนะเงินฝาก
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวน
ด้วย Wealth PLUS ที่ช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้ และระบบแจ้งเตือนที่ช่วย
ดูแลการลงทุน แม้ไม่มีเวลาติดตาม
ลงทุนเพื่อเป้าหมาย
(Major purchase)
จัดพอร์ตลงทุนให้
ทุกความฝันของคุณเป็นจริง
ให้ทุกความฝันเป็นจริงได้
ด้วย Wealth PLUS
ที่จะช่วยแนะนำ
พอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมาย
พร้อมคำนวณระยะเวลาในการออม
แจ้งเตือนเมื่อถึงจุดเสี่ยง
อยากมีบ้าน
อยากมีรถ ก็บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก

ลงทุนผ่าน
Wealth PLUS บน

เริ่มต้นลงทุนอย่างอุ่นใจ จัดการทุกอย่างได้ง่าย
เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย

บริการของ Wealth PLUS คืออะไร
หากต้องการใช้บริการ Wealth PLUS ทำอย่างไร
หากไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับธนาคารจะใช้งาน Wealth PLUS ได้หรือไม่
บริการ Wealth PLUS ต้องเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่ กี่บาท
บริการ Wealth PLUS มีค่าธรรมเนียมใดบ้าง และ คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร

อยากใช้ Wealth PLUS

แต่ยัง ไม่มี
บัญชีธนาคารกสิกรไทย

เปิดบัญชีใหม่
K-eSavings ผ่าน K PLUS
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ K-Contact Center
:
02-888-8888 กด 4 กด 1
บริการทุกระดับประทับใจ