ค้นหารายชื่อหน่วยรับบริจาค
e-Donation

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วิธีการบริจาค
ผ่าน QR e-Donation

ขั้นตอนที่ 1 / 7

กดปุ่ม Scan

ขั้นตอนที่ 2 / 7

Scan QR e-Donation
หรือ เลือกรูปภาพ QR
ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป

ขั้นตอนที่ 3 / 7

ใส่รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 / 7

กรอกจำนวนเงิน
และเลือกยินยอมให้นำส่งข้อมูล
ไปที่สรรพากร

ขั้นตอนที่ 5 / 7

ตรวจสอบข้อมูล
หน่วยรับบริจาค/เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีผู้บริจาค
และยืนยันรายการ

ขั้นตอนที่ 6 / 7

รับ e-Slip

ขั้นตอนที่ 7 / 7

Share e-Slip หรือ
Save e-Slip เก็บไว้

ระบบบริจาคแบบ
e-Donation คืออะไร

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการ
รับบริจาคของ สถานศึกษา ศาสนสถาน
โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล
และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ

กฎหมายกำหนดให้สามารถ
นำการบริจาคมา ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บ
หลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่

https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/DNT3

ช่องทางการรับข้อมูลมี 2 ช่องทาง ดังนี้

กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด

หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล
การรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ (QR e-Donation)

ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาค
ให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

คำถามที่พบบ่อย

e-Donation คืออะไร ?
  • e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ
    โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมบริจาค เมื่อใช้ K PLUS หรือ ใช้ Mobile Banking บริจาคได้ทุกธนาคารที่รองรับ QR e-Donation หรือ e-Wallet ในประเทศไทย
กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
  • สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2565 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ
ประเภทการรับชำระของหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
  • ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก โครงการ e-Donation รองรับเจตนาของการบริจาคเงิน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด มิใช้เจตนาของการซื้อขาย
สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?
  • ถหน่วยรับบริจาค e-Donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-888-8822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0