bg

บริจาคเพื่อเด็ก สตรี

thumbnail

เพิ่มรอยยิ้ม แบ่งปันสุข เพื่อมูลนิธิเด็กและสตรี

สะดวก บริจาคผ่านระบบ e Donation ได้ทุกธนาคาร

peep

ค้นหารายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

ระบบบริจาคแบบ e-Donation คืออะไร

ระบบบริจาคแบบ e-Donation คืออะไร

 • ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

  เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลและหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ

 • กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมา ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

  กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมา ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

bg

วิธีการบริจาค ผ่าน QR e-Donation

กดที่รูปเพื่อขยาย

ลากที่รูปเพื่อขยาย

ช่องทางการบริจาคผ่าน eDonation มีดังนี้

money
กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด

หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล
การรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

peep
กรณีรับบริจาคโดยผ่าน
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์
(QR e-Donation)

ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาค
ให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

คำถามที่พบบ่อย

 • e-Donation คืออะไร ?

  e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 • ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

 • กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

 • ประเภทการรับชำระของหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

 • สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?