SMS

banner Short Link banner Short Link
fakesms fakesms

วิธีสังเกต SMS
ของธนาคารกสิกรไทย

 • ธนาคารไม่มีนโยบายการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ หากมีลิงก์แนบจะไม่ใช่จากธนาคารอย่างแน่นอน!
  (ยกเว้น ข้อมูลที่ลูกค้าขอผ่านช่องทางของธนาคาร)

อีเมล

banner Section Email banner Section Email
fakeemail fakeemail

วิธีสังเกตอีเมลของ
ธนาคารกสิกรไทย

 • ชื่ออีเมลของธนาคารใช้โดเมน @kasikornbank.com หรือ @xxx.kasikornbank.com เท่านั้น (xxx อาจเปลี่ยนแปลงตามชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ)
 • สังเกตชื่อผู้ส่ง และชื่ออีเมลควบคู่กัน หากชื่อผู้ส่งใช้ kasikornbank แต่ส่งจากโดเมนอื่น ให้สงสัยว่าเป็นอีเมลปลอม และสอบถามธนาคารผ่านช่องทางอื่น

เว็บไซต์

banner website banner website
website website

วิธีสังเกตเว็บไซต์ www.kasikornbank.com ของแท้

 • เว็บไซต์หลักคือ www.kasikornbank.com
 • หน้า URL ต้องมี “https://”
 • บน Address Bar จะขึ้นรูป “แม่กุญแจล็อก”

วิธีสังเกตลิงก์แบบย่อของ
ธนาคารกสิกรไทย

 • ธนาคารกสิกรไทย ใช้ลิงก์แบบย่อ kbank.co เท่านั้น
 • สังเกตหน้า URL ต้องขึ้นต้นด้วย https://
 • URL จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธนาคาร (เช่น https://www.kasikornbank.com ) บัญชีโซเชียลมีเดียของธนาคาร (KBank Live) หรือแอปพลิเคชันของธนาคารเท่านั้น

โซเชียลมีเดีย

banner Social Media banner Social Media
line

วิธีสังเกต LINE
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

LINE : @kbanklive

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีแบดจ์ดาวและโล่สีเขียวหน้าชื่อไลน์ หากไม่มีเครื่องหมายนี้ หรือเป็นสีอื่นไม่ใช่บัญชีของธนาคารแน่นอน
 • มีเพื่อน (Friends) มากกว่า 34 ล้านบัญชี
line

วิธีสังเกต Facebook
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

Facebook : KBank Live

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีเครื่องหมายถูก (สีฟ้า) หลังชื่อเพจ หากไม่มีเครื่องหมายนี้ ไม่ใช่เพจจริงของธนาคารแน่นอน
 • มีแฟนเพจมากกว่า 3 ล้านบัญชี
line

วิธีสังเกต Instagram
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

Instagram : @kbanklive

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีเครื่องหมายถูก (สีฟ้า) หลังชื่อบัญชี หากไม่มีเครื่องหมายนี้ ไม่ใช่บัญชีจริงของธนาคารแน่นอน
 • มีผู้ติดตาม (Followers) มากกว่า 51,000 บัญชี
line

วิธีสังเกต Twitter
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

Twitter : @KBank_Live

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีเครื่องหมายถูก (สีทอง) หลังชื่อบัญชี หากไม่มีเครื่องหมายนี้ ไม่ใช่บัญชีจริงของธนาคารแน่นอน
 • มีผู้ติดตาม (Followers) มากกว่า 360,000 บัญชี
line

วิธีสังเกต Tiktok
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

Tiktok : @kbank_live

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีผู้ติดตาม (Followers) มากกว่า 4 แสนบัญชี
line

วิธีสังเกต Youtube
KBank Live ของแท้

kbanklive kbanklive

Youtube : @KBANKLIVE

 • บัญชีทางการของธนาคารกสิกรไทยใช้ชื่อ KBank Live
 • มีสมาชิก (Subscribers) มากกว่า 224,000 บัญชี

เบอร์โทรศัพท์

banner phone banner phone
phone phone

วิธีสังเกตเบอร์โทรศัพท์ของ
ธนาคารกสิกรไทย

เบอร์โทรศัพท์ของธนาคาร: 02-88888xx
และ 02-008xxxx

แอปพลิเคชัน

banner app banner app
kplusapp kplusapp

วิธีสังเกตแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

 • แอปพลิเคชัน: K PLUS
 • โหลดแอปพลิเคชันที่ถูกต้องได้จาก App Store หรือ Google Play Store
 • สำหรับ iOS:
  • App name: K PLUS
  • Developer: KASIKORNBANK PCL
 • สำหรับ Android:
  • App name: K PLUS
  • Developer: KASIKORNBANK PCL
  • Downloads: 10M+
  • หลัง install สามารถกดแช่ที่แอปไอคอน เพื่อเปิด App Info (i) โดยที่ข้อมูลส่วน App details ควรขึ้นว่า “App installed from Google Play Store” (ต้องไม่ขึ้นว่า เช่น App installed from Chrome)
kplusapp kplusapp

วิธีสังเกตแอปพลิเคชัน MAKE ของธนาคารกสิกรไทย

 • แอปพลิเคชัน: MAKE by KBank: Budgeting App
 • โหลดแอปพลิเคชันที่ถูกต้องได้จาก App Store หรือ Google Play Store
 • สำหรับ iOS:
  • App name: MAKE by KBank: Budgeting App
  • Developer: KASIKORNBANK PCL
 • สำหรับ Android:
  • App name: MAKE by KBank: Budgeting App
  • Developer: KASIKORNBANK PCL
  • Downloads: 1M+
  • หลัง install สามารถกดแช่ที่แอปไอคอน เพื่อเปิด App Info (i) โดยที่ข้อมูลส่วน App details ควรขึ้นว่า “App installed from Google Play Store” (ต้องไม่ขึ้นว่า เช่น App installed from Chrome)