​​​​บริการผ่าน K-Contact Center

​​​​​​​​​​​​​​​โทร. 02-8888888 แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้ยิน

เลือกภาษา

 • ภาษาอังกฤษ กด 2
บริการบัญชีเงินฝาก, โอนเงินระหว่างบัญชี และเช็คกด1
 • กด1อายัดบัญชี
 • กด2อายัดเช็ค
 • กด3รับฟังยอดเงินในบัญชี
 • กด6 สั่งซื้อสมุดเช็ค
 • กด7รับฟังรายการเช็คคืน
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิตและเครื่องทำรายการอัตโนมัติกด2
 • กด1อายัดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต
 • กด2เปลี่ยนแปลงวงเงินบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต
 • กด3ตรวจสอบวงเงินบัตรบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต
 • กด4แจ้งปัญหาการใช้เครื่อง ATM CDM หรือเครื่องอัตโนมัติอื่นๆ
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการ K PLUS​ และ K-Cyber Bankingกด3
 • กด1สอบถามข้อมูลทั่วไป
 • กด2แจ้งปัญหาการใช้งาน
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการกองทุนรวม, ประกันชีวิต และทรัพย์สินกสิกรไทยกด4
 • กด1บริการกองทุนรวม
 • กด2ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด K-Express Cash และสินเชื่อกสิกรไทยกด5
 • กด1อายัดบัตร
 • กด2รับฟังข้อมูลยอดใช้จ่ายยอดเรียกเก็บและวันครบกำหนดชำระบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด K-Express Cash
 • กด3รับฟังคะแนนสะสมบัตรเครดิต
 • กด4เปิดใช้บริการบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด K-Express Cash
 • กด5ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด K-Express Cash ผ่าน Fax
 • กด6เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับบัตรเครดิต
 • กด7สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
 • กด8แจ้งปัญหาการใช้งาน, ยกเลิกบัตร, ทักท้วงรายการ และขอยกเว้นดอกเบี้ย
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
สายด่วนร้องเรียนกด9
 • กด1ปัญหาการใช้งานบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด K-Express Cash
 • กด2ปัญหาการใช้งานบัตร ATM บัตร Debit หรือ เครื่อง ATM
 • กด3ปัญหาการใช้งาน K-Cyber Banking และ K PLUS
 • กด4ปัญหาการใช้งานบริการสินเชื่อหรือประกัน
 • กด5ร้องเรียนการให้บริการของพนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่กด0
 • ​ ​ กด0อายัดบัตร
 • กด1บริการบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
 • กด2บริการบัญชีเงินฝาก
 • กด3บริการ K-Cyber Banking และ K PLUS
เงื่​อนไขการใช้บริการ​
 • บุคคลที่สามารถใช้บริการ ได้แก่ ลูกค้าบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย หรือ ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ไม่มีผลิตภัณฑ์กับธนาคารกสิกรไทย
 • เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
 • การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา 15.30 น.
​​