banner amazing banner amazing  
 
 
 
 
 
banner default banner default  
 
 
 
 
 
banner default banner default  
 

abu abu  
 
 
 

สมัครบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card วันนี้! รับ LINE POINTS รวมสูงสุด 5%*

*ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card ในร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
linepoint-5per

รับคะแนน LINE POINTS
พิเศษ เพิ่มอีก 3%
จากปกติสูงสุด 2%
รวมเป็นสูงสุด 5%

โดยจะได้รับคะแนน
LINE POINTS พิเศษ
=

สูงสุดไม่เกิน