แบ่งชำระยอดใช้จ่าย

แบ่งจ่าย เลือกได้ ไม่ต้องรอโปร

วันนี้ - 30 มิ.ย. 65

​​​​​​​​​​​​​​แบ่งจ่าย เลือกได้ ไม่ต้องรอโปร


ขั้นตอนง่ายๆ

เลือก

 • รายการใช้จ่ายที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป)

โทร

 • โทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 823 (ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่น้อยกว่า 3วันทำการ)
 • แจ้งรายการ และจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งจ่าย

KPLUS

 • เข้าสู่แอป KPLUS แล้วเลือก ‘ธุรกรรม’ แบ่งชำระ
 • เลื่อนปัดหน้าจอไปที่บัญชีบัตรเครดิตที่ต้องการแบ่งชำระ
 • เลือก ‘แบ่งจ่าย’ สำหรับรายการที่ต้องการแบ่งชำระ
 • เลือกแผนการแบ่งจ่าย 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 10 เดือน
 • สรุปข้อมูลการแบ่งชำระ และระบุอีเมลเพื่อรับเอกสาร
 • กดยอมรับเงื่อนไข แล้วกด ‘ยืนยัน’
 • รายการแบ่งชำระสำเร็จ

แบ่งจ่าย

 • แบ่งจ่ายเบาๆ ตามระยะเวลาที่คุณเลือก 3, 6 หรือ 10เดือน

1 ม.ค.​​ ​​65​​ – 30 มิ.ย. 65
​​
​​​

เงื่อนไข

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่ายได้ 3, 6 หรือ 10 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลาแบ่งจ่ายที่ 3 เดือนเท่ากับ 11.66% ต่อปี ที่ 6 เดือน เท่ากับ 13.25% ต่อปี และที่ 10 เดือน เท่ากับ 13.94% ต่อปี
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการเป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ
 • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขบริการคือรายการใช้จ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยกเว้นรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการแบ่งจ่าย KBank Smart CASH, KBank Smart PAY, การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 6 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนจะถูกเรียกเก็บคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายในแต่ละเดือน
 • การอนุมัติรายการ KBank Smart PAY ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่ยกเว้นดอกเบี้ย (Installment Fee) ที่ธนาคารเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบปัจจุบันของผู้ถือบัตร
 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด