บริการอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต บริการอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต

บริการอัปเดตข้อมูลบัตร
ให้เป็นปัจจุบัน

หรือ Automatic Billing Updater
(ABU)
จากบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
ธนาคารกสิกรไทย

เป็นบริการกับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน
สำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ / หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบ
สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on File) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง
และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรและ / หรือบัตรหมดอายุ

ประโยชน์ที่ได้จากการสมัคร
บริการ ABU คืออะไร

benefit-icon benefit-icon

บริการฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

benefit-icon benefit-icon

หมดกังวลเมื่อข้อมูล
มีการเปลี่ยนแปลง

หมดกังวลเมื่อหมายเลขบัตรฯ / ข้อมูลบัตร
มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่ต้องสมัคร
รายการตัดบัญชีอัตโนมัติและ / หรือ ไม่ต้องบันทึก
ข้อมูลบัตรฯ ในระบบสำหรับการซื้อ
สินค้าออนไลน์ใหม่ให้ยุ่งยาก

benefit-icon benefit-icon

ชำระค่าบริการหรือ
ตัดบัญชีอัตโนมัติ

ชำระค่าบริการรายเดือนหรือรายการตัดบัญชี
อัตโนมัติและ / หรือ การบันทึกข้อมูลบัตรฯ
ในระบบ
สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครบริการ
ผ่าน call center

หมายเหตุ :

  • ธนาคารจะให้บริการอัปเดตข้อมูล ABU สำหรับร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมบริการ ABU กับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
  • ธนาคารจะให้บริการอัปเดตข้อมูล ABU สำหรับสมาชิกบัตรที่สมัครบริการ ABU กับธนาคารเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีประโยชน์อย่างไร ?

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อบัตรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะส่งผลให้สามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง

สมาชิกบัตรสามารถเลือกไม่ใช้บริการนี้ หรือ เปลี่ยนใจขอใช้บริการในภายหลังได้หรือไม่ ?

ได้ สมาชิกบัตรสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการนี้ หรือ แจ้งขอใช้บริการในภายหลังได้ โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต (Customer service) ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป นับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์

หากสมาชิกบัตรไม่เข้าร่วมบริการนี้ จะมีผลกระทบอย่างไร ?

สมาชิกบัตรยังคงใช้งานบัตรเครดิตได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะกระทบเฉพาะรายการที่เป็นรายการประเภทตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ / หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) เท่านั้น

ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของสมาชิกบัตรจะได้รับการอัพเดตบัตรบน Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) โดยอัตโนมัติ จากทุกร้านค้าที่ทำรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ / หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) หรือไม่ ?

ไม่ได้รับการ Update อัตโนมัติทุกร้านค้า บริการ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) จะมีให้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น

มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมหรือไม่ ?

การเข้าร่วมในบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของร้านค้าแต่ละร้านจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ รายชื่อร้านค้ามีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทางบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าวจากทาง Mastercard

Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการได้ปกติ

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888