ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆ

เลือกบริการที่ท่านสนใจรายละเอียดบัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือกไปที่หน้าบัตรเครดิตที่ต้องการ โดยสามารถดูคะแนนสะสม วงเงินคงเหลือและยอดเงินที่ใช้ไปได้ หากต้องการดูรายละเอียดให้กดไปที่รูปบัตร

4

เลือก“รายการใช้จ่าย” เพื่อดูรายการใช้จ่ายบัตรย้อนหลังสูงสุด 200 รายการหรือ 30 วัน หากต้องการดูรายการย้อนหลังเพิ่มเติมสามารถกดที่ “ขอ Statement”

5

เลือก“ข้อมูลบัตร” เพื่อดูวงเงินบัตร คะแนนสะสม วันที่สรุปยอด วันที่ครบกำหนดชำระและยอดเรียกเก็บ โดยสามารถเลือกทำการจ่ายบิลบัตรได้ทั้งแบบชำระขั้นต่ำ หรือแบบเต็มจำนวน

6

หลังจากจ่ายเต็มจำนวน “ยอดที่ต้องชำระคงเหลือ” และ “วงเงินคงเหลือ” จะอัปเดตข้อมูลทันที ในส่วนของ “ยอดเรียกเก็บตามใบแจ้งยอด” จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงวันที่สรุปยอดถัดไป

7

หลังจากจ่ายขั้นต่ำ “ยอดที่ต้องชำระคงเหลือ” และ “วงเงินคงเหลือ” จะอัปเดตข้อมูลทันที ในส่วนของ “ยอดเรียกเก็บตามใบแจ้งยอด” จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงวันที่สรุปยอดถัดไป