บัตรเครดิต
เจซีบีกสิกรไทย

บัตรเครดิต JCB - KBank Credit Card บัตรเครดิตเพื่อสายญี่ปุ่น บัตร เจซีบี กสิกร ได้ทั้งพอยท์ และส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต JCB กสิกร สำหรับคนรักญี่ปุ่น
บัตรเครดิต JCB - KBank Credit Card บัตรเครดิตเพื่อสายญี่ปุ่น บัตร เจซีบี กสิกร ได้ทั้งพอยท์ และส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต JCB กสิกร สำหรับคนรักญี่ปุ่น

บัตรเครดิต KBank JCB Platinum

ขั้นสุดจริง เพื่อสายอินเจแปน

สิทธิพิเศษ! เฉพาะบัตรเครดิต
KBank JCB Platinum

Platinum Journey

พิเศษตลอดการเดินทางสู่ญี่ปุ่น

Platinum Lifestyle

สุขทุกวันกับส่วนลดสำหรับการช้อปปิ้ง

พักผ่อนก่อนบิน

เดินทางอย่างวางใจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 • {{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิต KBank JCB Platinum คืออะไร ?

บัตรเครดิต KBank JCB Platinum เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท JCBI ที่เป็น International Payment Brand แห่งเดียวของญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ และทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ รวมทั้งตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย CIRRUS ทั่วโลก

มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยหรือไม่ ?

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี

สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?

ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ

กรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?

ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย..รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้าใหม่!
ที่สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
หรือ บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
ทั้งบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่

มียอดการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร

รับคะแนนสะสมพิเศษ

K Point 5,000 คะแนน

เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนน แลกเครดิตเงินคืน
หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS

หมายเหตุ:

เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่ (ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point
 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน หรือเคยถือแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนนสะสม แลกเครดิตเงินคืน หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/LTF/RMF) ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้ จนถึงวันที่ธนาคารมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตร
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 30 วัน นับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้ผู้ถือบัตรทราบผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ K PLUS หรือผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคารตามใบสมัคร ในกรณีผู้ถือบัตรยังไม่ได้สมัครใช้บริการ K PLUS
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ จะมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ เป็นการให้เพิ่มเติมพิเศษ แยกจากคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติ เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโปรโมชัน สำหรับการแลกหรือใช้คะแนนสะสมบน K PLUS ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมพิเศษรวมกับคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติได้ (ยกเว้น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ซึ่งคะแนนสะสมจะไม่สามารถนำมารวมกันได้ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ซึ่งปกติไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายปกติ)
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และการยกเลิกโปรโมชันนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
  K-Contact Center 02-8888888

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต
  กสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัมขึ้นไปที่
  ร่วมรายการ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
  ด้วยสายการบินไทย Thai Airways
  ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี (นับรวม
  ทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • บัตรเสริมสามารถเข้าใช้บริการได้โดย
  นับรวมสิทธิ์เดียวกันกับบัตรหลักคือสิทธิ์ได้
  2 ครั้งต่อปี (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับ
  บัตรแพลทินัมขึ้นไป พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย
  ก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3), Concourse D (D5) (Level 3), Concourse D (D6) (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G (Level 4), Concourse G3 (Level 3)
  ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge
 • เด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สงวนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge
  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
  ขาออกระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขบริการ
  ที่ห้องรับรองกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

บริการ Airport Lounge

บริการ JCB Plaza Lounge

​​