Middle|Left Green

บัตรเครดิต K Home Smiles Club

​​​​​บัตรเดียวที่ได้มากกว่า
ทั้งเรื่องบ้านและครอบครัว

สิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

หมายเหตุ : ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้จ่าย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

InvisibleSectionName
10
 

สิทธิประโยชน์

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

คะแนนสะสม

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

บริการเสริม

 
 
 
InvisibleSectionName
40
 

รายละเอียดการสมัคร

 
 
 
HtmlBlock
11
 

สิทธิพิเศษและส่วนลด

จากร้านค้าเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมากมาย

หมายเหตุ: ​เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามร้านค้าที่ร่วมรายการ


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
12
 
 
 
 

พักผ่อนก่อนบินที่​เงื่อนไขการใช้บริการ


 
Middle|Right
 

เงื่อนไขการให้บริการ


  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับ
   บัตรแพลทินัมขึ้นไป เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
   ด้วยสายการบินไทย Thai Airways ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง
   ต่อปี (นับรวมทุกประเภท
   บัตรเครดิตกสิกรไทย)
  • บัตรเสริมสามารถเข้าใช้บริการได้โดยนับรวมสิทธิ์เดียวกันกับบัตรหลักคือสิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี (นับรวม
   ทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัม
   ขึ้นไป พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass)
   ของสายการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
  • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3),
   Concourse C (Level 3), Concourse D (D5) (Level 3), Concourse D (D6) (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G (Level 4),
   Concourse G3 (Level 3)
   ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการ
   เกินสิทธิ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge
  • เด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี สามารถเข้าใช้บริการได้
   โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สงวนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
   ตามเงื่อนไขบริการที่ห้องรับรองกำหนดเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
Banner
14
 

บริการดูแล ตลอด 24 ชั่ว​โมง

Platinum Contact Center ช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัย คลายกังวล​​

 
Middle|Left
 
None
14
 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและปีถัดไป

เมื่อใช้รูดซื้อสินค้าหรือบริการ 12 ครั้ง / ปี


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
21
 
 
 
 

รับคะแนนสะสมแลก​สิทธิพิเศษมากมาย

เพียงใช้จ่ายทุก ๆ 25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกรางวัลตามใจคุณ

​​​
​​
 
 
Middle|Center
 
HtmlBlock
31
 

บริการเสริมของบัตรเครดิต

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

          

บริการ K-mAlert         

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น
         

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ
         

         
          

บริการ K-eMail Statement
         

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์         

ช่องทางการสมัคร
         

         
          

บริการ KBank Smart Bill Pay

ช่วยคุณจัดการบิลค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่าง ๆ
​ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย         

สมัครผ่าน K-Contact Center 02-8888888 กด 820​
         

         
          

บริการสำหรับซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งเอง         

Verified by Visa
         

​          
 

 
 
 
HtmlBlock
41
 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​ ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ​​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรทอง
 • รายได้ 40,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้  50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 6 เดือน​

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรทอง
 • รายได้ 40,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม ​ 

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ ​50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท สำหรับบัตรทอง และ 40,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม ​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท สำหรับบัตรทอง และ 40,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 
เอกสารแสดงรายได้​

​หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​

​​

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้​
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​


 
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล​
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชา​ชน

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​ สามารถยื่นบัญชีตัวเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ​ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​ สามารถยื่นบัญชีตัวเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีสัญชาติไทย)
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)
  ​ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)​​

หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

 • สำเนา Passport และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารกรณีบัตรเสริม​​
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (สำหรับคนไทย)
 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารกสิกรไทย​​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

​​​
 
 
 
HtmlBlock
50
 

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิต K Home Smiles Club คืออะไร ?

คือบัตรเครดิตประเภท KBank VISA โดยลูกค้าที่สามารถสมัครได้ต้องเป็นลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้านและครอบครัวโดยเฉพาะ

ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต K Home Smiles Club สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นของบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ด้วยหรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และใช้สิทธิ์โปรโมชั่น เช่นเดียวกับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประการ แต่จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ ในหมวดสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว และรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในงานมหกรรมเรื่องบ้านต่าง ๆ จากบัตรเครดิต K Home Smiles Club

สามารถสะสมคะแนน KBank Reward Point ได้ด้วยหรือไม่ ?

ได้ โดยลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต K Home Smiles Club ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point

สามารถสมัครบัตรเครดิต K Home Smiles Club ได้ที่ไหน ?

สามารถสมัครได้ที่​ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

สามารถติดตามสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต K Home Smiles Club ได้ที่ไหน ?

ได้ที่ เว็บไซต์ K Home Smiles Club​ หรือสอบถามได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888

​​​
 
 
 
HtmlBlock
32
 
 
 
 

จัดการเรื่องบัตรเครดิตได้ง่า​​ย ๆ ผ่าน K PLUS

 • เปิดใช้งานบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

  

 
 
 
HtmlBlock
22
 

บัตรแพลทินัม

สิทธิประโยชน์บัตร                                                                                  
                                                                                 

บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตร                                                                                  
                                                                                 
​​​

 
 
 
บัตรแพลทินัม

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัมขึ้นไป เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยสายการบินไทย
  Thai Airways ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • บัตรเสริมสามารถเข้าใช้บริการได้โดยนับรวมสิทธิ์เดียวกันกับบัตรหลักคือสิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปี (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิต
  กสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัมขึ้นไป พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย
  ก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
  บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3), Concourse D (D5)
  (Level 3), Concourse D (D6) (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G
  (Level 4), Concourse G3 (Level 3) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge
 • เด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สงวนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขบริการ
  ที่ห้องรับรองกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

Platinum Contact Center
02-8888889

พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

แบ่งจ่ายสบาย 0%

ซื้อง่าย สบายกระเป๋า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

เว็บไซต์ KBank Card

รับคะแนนสะสม

25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกสิทธิพิเศษได้ตามใจคุณ

เว็บไซต์ KBank Card

บัตรทอง

แบ่งจ่ายสบาย 0%

ซื้​อง่าย สบายกระเป๋า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

รับคะแนนสะสม

25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกสิทธิพิเศษได้ตามใจคุณ


None
13
 


 
 
 

อุ่นใจ..ทุกก้าวของชีวิต ด้วยประกันแพ้วัคซีน
โควิด - 19

ระยะเวลา : 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65


ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ระดับบัตรแพลทินัมระดับบัตร
ซิกเนเจอร์
ขึ้นไป
 1. ภาวะโคม่า (Coma)* กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
700,0001,500,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อปี)
20,00070,000
 1. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
500 / วัน1,500 / วัน

*ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
เงื่อนไขโครงการ
 • รับประกันภัยคนไทยและชาวต่างชาติ (อายุ 12 - 99 ปี)
 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดในเวลา 24.00 น.)
 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้ารับการรักษาจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน และทำเรื่องการเบิกค่าสินไหม โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) / สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม
 • กรอกแบบฟอร์ม
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484
เงื่อนไขกรมธรรม์

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การเจ็บป่วยกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อครบกำหนดความคุ้มครองวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพการเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตตามที่ธนาคารและบริษัทประกันภัยกำหนด
หมายเหตุ
 • คุ้​มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย
 • จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนทุกชนิดอย่างรุนแรง รวมถึงการแก้แพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 • รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
HtmlBlock
13
 
 
 

เดินทางอย่างวางใจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ​วงเงินสูงสุด

200,000  
 
 
 
privileges-travel-bg