​​​สัมพันธภาพกับเ​จ้าหนี้

          ​เราจะปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ฝากเงิน นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการใช้บริการทางการเงินอื่นที่ไม่ใช่การฝากเงิน​