​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย

บัตรเครดิต
มาสเตอร์การ์ด
ไทเทเนียมกสิกรไทย

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย

บัตรเครดิต Titanium กสิกรไทย

บัตรเครดิตที่คืนเงินให้ในทุกการใช้จ่าย
รูดยังไง ก็ได้คืน

ข้อเสนอพิเศษ

บริการอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย
ช้อปไม่มีสะดุด ทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง

เดินทางอย่างวางใจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์ สมัครง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย รู้ยอดเร็วตรงเวลากว่าใคร

แบ่งจ่ายสบาย...นานสูงสุด 10 เดือน

เลือกแบ่งจ่าย 0% ที่ร้านค้านานสูงสุด 10 เดือน หรือแบ่งจ่ายผ่าน K PLUS ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 • {{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตอย่างไร ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 05
ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป/จำนวนเงินที่ต้องชำระ/กำหนดวันชำระ ผ่านช่องทางใด
ได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่าน K-mAlert
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 01
การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ชำระผ่าน K-Contact Center โทร. 02-888-8888
 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
 • ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, mPay Station(AIS), Tesco Lotus, Big C, True Money
การชำระบิลบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ อย่างไร ?

ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย เช่น K PLUS หรือ K-Cyber เป็นต้น กรณีเลือกชำระที่ตัวแทนรับชำระอื่นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมก่อนการใช้บริการ

ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ได้ทางไหนบ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 02 (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
ขอเพิ่มวงเงินถาวร สามารถทำได้อย่างไร ?

สามารถทำได้โดยกรอก แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร และนำส่งที่สาขาของ ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ / หุ้นกู้ / กองทุน (ถ้ามี)
ควรทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตหาย ?

ติดต่อขออายัดบัตรทันทีได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 00

Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) คืออะไร ?

เป็นบริการกับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบันสำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ / หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on File) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรและ / หรือบัตรหมดอายุ

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครบริการผ่าน call center โทร. 02-888-8888

รับเงินคืน 1%

ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย (“บัตรเครดิต”) เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมัน ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหารที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และรับเครดิตเงินคืน 0.25% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / บัตร / รอบบัญชีบัตรเครดิต และจำกัดเครดิตเงินคืนในแต่ละกลุ่มประเภทร้านค้า (ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และประเภทอื่นๆ) ไม่เกิน 500 บาท / บัตร / รอบบัญชีบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำนวณตาม Merchant Category Code (MCC) หรือรหัสประเภทร้านค้าตามที่ระบุเมื่อเรียกเก็บมายังธนาคารเท่านั้น โดยจะไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน. / กฟภ.) ค่าน้ำประปา (กปน. / กปภ.) และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการชำระเบี้ยประกันควบการลงทุน ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อจากร้านค้าทองคำ รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับและดอกเบี้ย
 • จำนวนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • สิทธิประโยชน์นี้ ยกเว้นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กลุ่มร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ อีอีเอ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนียลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน) และกลุ่มร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า)
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือและเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 • สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนในโครงการ K Point
 • กรณีที่มีรายการคืนเงินหรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรฯ ที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้วและใช้ลดยอดค่าใช้จ่าย ธนาคารจะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 02-888-8888

รับเงินคืน 0.25%

ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย (“บัตรเครดิต”) เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมัน ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหารที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และรับเครดิตเงินคืน 0.25% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / บัตร / รอบบัญชีบัตรเครดิต และจำกัดเครดิตเงินคืนในแต่ละกลุ่มประเภทร้านค้า (ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และประเภทอื่นๆ) ไม่เกิน 500 บาท / บัตร / รอบบัญชีบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำนวณตาม Merchant Category Code (MCC) หรือรหัสประเภทร้านค้าตามที่ระบุเมื่อเรียกเก็บมายังธนาคารเท่านั้น โดยจะไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน. / กฟภ.) ค่าน้ำประปา (กปน. / กปภ.) และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการชำระเบี้ยประกันควบการลงทุน ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อจากร้านค้าทองคำ รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับและดอกเบี้ย
 • จำนวนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • สิทธิประโยชน์นี้ ยกเว้นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กลุ่มร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ อีอีเอ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนียลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน) และกลุ่มร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า)
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือและเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 • สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนในโครงการ K Point
 • กรณีที่มีรายการคืนเงินหรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรฯ ที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้วและใช้ลดยอดค่าใช้จ่าย ธนาคารจะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 02-888-8888

รับความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

ระยะเวลาโครงการ : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม
กสิกรไทย

ความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บริการการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์

แผนความคุ้มครอง จำนวนผลประโยชน์สูงสุด (ดอลลาร์สหรัฐ)
จำนวนจำกัดความรับผิด
ต่อเหตุการณ์
จำนวนจำกัดความรับผิด
ต่อปี
ความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมาชิก
ผู้ถือบัตรเครดิต Platinum
200 200
ความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการคุ้มครองการส่งสินค้าจากการซื้อสินค้าออนไลน์
 • แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขโดยทั่วไป เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองและใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เพื่อตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ชำระโดยผู้ถือกรมธรรม์แก่บริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสำหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ภายใต้ความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่จัดสั่งสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์ โดยสินค้าจะได้รับความคุ้มครองในกรณีการไม่จัดส่ง ถ้าไม่ได้ จัดส่งสินค้าภายใน 30 วันนับแต่กำหนดวันจัดส่งสินค้า เว้นแต่ผู้ขายได้ระบุเป็นอย่างอื่นและผู้ขายไม่ทำการคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัย ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ไม่ทำการจัดส่ง
  • ความผิดปกติในการทำงานของสินค้าเนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง โดยสินค้าที่จัดส่งจะได้รับความคุ้มครองในกรณีการทำงานไม่ถูกต้องอันเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพ ถ้าผู้ขายไม่ทำการคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัย ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ไม่ทำการจัดส่ง
 • ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยถูกต้อง บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับราคาสินค้าในแต่ละรายการที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ โดยจำนวนเงินชดเชยสูงสุดจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ได้รับความคุ้มครอง
ข้อยกเว้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
  • ยานยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถสกู๊ตเตอร์ ยานนํ้า อากาศยาน และอุปกรณ์และ/หรือชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและ/หรือการบำรุงรักษา
  • บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ที่เป็นผลมาจาก
   ก. การยึดอันชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ
   ข. การกระทำโดยฉ้อฉลหรือจงใจของผู้เอาประกันภัย
  • บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ในกรณีการไม่จัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้
   ก. สัตว์มีชีวิตหรือต้นไม้
   ข. เงินสด ทองแท่ง เงินแท่ง ตราสารเปลี่ยนมือได้ หุ้น เช็คเดินทาง หรือตั๋วทุกประเภท (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตั๋วสำหรับกีฬาและกิจกรรมบันเทิงและการเดินทาง)
   ค. สินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่เน่าเสียได้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อาหาร ดอกไม้ เครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม)
   ง. สินค้าที่ซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ซื้อเพื่อการขายต่อหรือเครื่องมือทางการค้าหรือวิชาชีพ
   จ. การเข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ หรือไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงไฟล์ดนตรี ภาพถ่าย เนื้อหาสำหรับอ่าน หนังสือและภาพยนตร์
   ฉ. บริการที่ให้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การจองที่พักในโรงแรม การเช่ารถ คำปรึกษาทางการเงิน
   ช. สินค้าที่ซื้อจากบุคคลธรรมดา ไม่ว่าในการซื้อขายส่วนบุคคล หรือผ่านเว็บไซต์ประมูลราคาทางออนไลน์
   ซ. สินค้าปลอม
   ฌ. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศหรือลมฟ้าอากาศ การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การเสื่อมราคา การทยอยเสื่อมสภาพ นํ้า มลภาวะหรือการปนเปื้อนประเภทใดๆ ความบกพร่องในการผลิตหรือการเสื่อมสภาพในตัวเอง สัตว์พาหะ แมลง ปลวก เชื้อรา การเน่าเปียกหรือแห้ง เชื้อแบคทีเรีย สนิม การทำความสะอาด การบริการ การบำรุงรักษา การปรับปรุงหรือการซ่อมแซม
   ญ. ความสูญเสียเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องจักร ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า ความขัดข้องของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลหมายเหตุ
   ฎ. การสูญหายของข้อมูล
   ฏ. สินค้าที่ซื้อเพื่อการขายต่อ หรือสิ่งที่ขณะซื้อเป็นของใช้แล้ว ของเสียหาย หรือของมือสอง
   ฐ. สิ่งติดตรึงถาวรภายในบ้านและ/หรือสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง พรมปูพื้น วัสดุปูพื้น และ/หรือกระเบื้อง เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือเครื่องทำความร้อน
   ฑ. สินค้าที่ใช้ หรือมุ่งหมายที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ การค้าปลีก และ/หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือธุรกิจอื่น
   ฒ. สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยเช่าหรือเช่าซื้อ
   ณ. สิ่งที่ขณะซื้อเป็นของใช้แล้ว ของปรับปรุงใหม่ ของซ่อมแซมแล้ว หรือของนำกลับมาผลิตใหม่
   ด. ศิลปวัตถุ บราณวัตถุ อาวุธปืน และของสะสม
   ต. ขนสัตว์ นาฬิกา อัญมณี รัตนชาติ หินมีค่า หรือวัตถุที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของทองคำ (หรือโลหะมีค่าอื่นๆ และ/หรือหินมีค่า)
   ถ. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ซึ่งผู้เอาประกันภัยชำระโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดของผู้เอาประกันภัย
   ท. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากกัมตภาพรังสี อะตอมมิคพิชชั่น อะตอมมิคฟิวชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในการควบคุมหรือไม่ หรือเหตุการณ์จากนิวเคลียร์
   ธ. การส่งสินค้าผิดที่
   น. การสูญหายโดยปราศจากร่องรอย หรือ
   บ. สินค้าที่หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นถือว่าผิดกฎหมาย
  • บริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อเรียกร้อง หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ในกรณีที่ การให้ความคุ้มครอง ค่าสินไหมทดแทนตามข้อเรียกร้อง หรือการให้ผลประโยชน์จะทำให้บริษัท บริษัทแม่ของบริษัท หรือบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เกิดความเสี่ยงในการถูกลงโทษ หรือละเมิดข้อห้ามของมติองค์การสหประชาชาติ หรือการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือระเบียบของสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 • ในการรับความคุ้มครองภายใต้ประกันความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ เอกสารหรือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้จะต้องถูกนำมาแสดงหรือเกิดขึ้น
  • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าต้องเป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย
  • ผู้ขายสินค้าหรือบริษัทขนส่งที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดและแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ (Shipment Tracking Number) ให้ถูกต้องและชัดเจน
  • ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงกับผู้ขายเพื่อให้ส่งสินค้าทดแทนหรือคืนราคาซื้อสินคาให้แก่ผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (อนุญาติให้ทำเป็นอีเมล์หรือจดหมายลงทะเบียน) ถึงการไม่ได้รับสินค้าและจะต้องร้องขอให้มีการทดแทนสินค้าหรือคืนราคาสินค้าเต็มจำนวน แต่ผู้ขายไม่ดำเนินการดังกล่าว
  • ถ้ามีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีการไม่จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้เอาประกันภัย และในที่สุดผู้เอาประกันภัยได้รับสินค้าผู้เอาประกันภัยควรคืนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับให้แก่บริษัท
  • ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานอันเกิดจากความเสียหายในการขนส่งสินค้าผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้ขาย และบริษัททราบเรื่องดังกลาวของสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง
  • ผู้เอาประกันภัยจะร่วมมือกับบริษัท และช่วยเหลือบริษัทในการบังคับสิทธิตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทอาจมีอยู่ในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยผู้เอาประกันภัย
  • ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรของผู้ออกบัตร
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้
 • ในการเรียกร้องผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ต้องส่งหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่บริษัทด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามี เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นขอเรียกร้องได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการยื่นหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันเกิดเหตุ โดยหนังสือดังกล่าวให้ส่งไปยังแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากต้องการยื่นคำร้องให้เข้าลิ้งค์ https://th.mycardbenefits.com หรือส่งการแจ้งเตือนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปที่
 • บริษัท เอไอจี เอเชีย แปซิฟิก อินชัวรันซ์ จำกัด
  อาคารเอไอจี 78 เชนตัน เวย์ #09-16 สิงค์โปร์ 079120
  เวลาทำการ 8.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  ภาษาที่ได้รับการสนับสนุนภาษาอังกฤษ
  อีเมล์ : APAC.Mastercard@aig.com
  ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโทร +66 2649 1518
 • เงื่อนไขการใช้บริการ

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย..รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้าใหม่!
ที่สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
หรือ บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
ทั้งบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่

มียอดการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร

รับคะแนนสะสมพิเศษ

K Point 5,000 คะแนน

เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนน แลกเครดิตเงินคืน
หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS

หมายเหตุ:

เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่ (ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point
 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน หรือเคยถือแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนนสะสม แลกเครดิตเงินคืน หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/LTF/RMF) ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้ จนถึงวันที่ธนาคารมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตร
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 30 วัน นับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้ผู้ถือบัตรทราบผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ K PLUS หรือผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคารตามใบสมัคร ในกรณีผู้ถือบัตรยังไม่ได้สมัครใช้บริการ K PLUS
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ จะมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ เป็นการให้เพิ่มเติมพิเศษ แยกจากคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติ เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโปรโมชัน สำหรับการแลกหรือใช้คะแนนสะสมบน K PLUS ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมพิเศษรวมกับคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติได้ (ยกเว้น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ซึ่งคะแนนสะสมจะไม่สามารถนำมารวมกันได้ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ซึ่งปกติไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายปกติ)
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และการยกเลิกโปรโมชันนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
  K-Contact Center 02-8888888