ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆแบ่งชำระ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลื่อนปัดหน้าจอไปที่หน้าบัตรเครดิต
และกดเลือก “แบ่งชำระ”

4

เลือกรายการที่ต้องการแบ่งชำระสูงสุด
ไม่เกิน 5 รายการและกด “ต่อไป”

5

เลือกแผนการแบ่งชำระและกด “ต่อไป”

6

สรุปข้อมูลการแบ่งชำระและระบุอีเมลเพื่อรับเอกสาร

7

ตรวจสอบและยืนยันอีเมลและกด “ต่อไป”

8

กดยอมรับเงื่อนไขแล้วกด “ยืนยัน”

9

รายการแบ่งชำระสำเร็จ

10

สามารถกดตรวจสอบรายละเอียด
การแบ่งชำระได้ในหน้าประวัติ

11

สามารถกดดูรายละเอียดการแบ่งชำระ
เพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ช่องรายการ