เงื่อนไขระยะเวลาลงทุน

กรณีเริ่มลงทุนเดือน พ.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน มิ.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ก.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ส.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ก.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ต.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน พ.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ธ.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ Wealth PLUS
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

Wealth PLUS คืออะไร?

อยากลงทุนแต่จัดพอร์ตไม่เป็น ไม่มีเวลาดูแล ใช้ Wealth PLUS

ช่วยแนะนำการลงทุนส่วนตัว วางแผนการลงทุน และเลือกกองทุนที่เหมาะกับความเสี่ยง​ ปรับสัดส่วน กองทุนให้ทุก 3 เดือน ตามสภาวะตลาดลงทุนแบบ DCA ได้ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น DCA อัตโนมัติ

WealthPLUS
WealthPLUS WealthPLUS

K Point ชื่อใหม่ ของคะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทย ใช้แทนที่ชื่อ KBank Reward Point
โดยคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนที่ลูกค้าได้รับจากธนาคาร ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าสามารถนำ K Point ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

kpoint

หลากหลาย Wallet
และจ่ายค่าโทรศัพท์

kpoint

ใช้แทนเงินสดซื้อของ
ได้ที่ K+ market บน kpoint

kpoint

ชำระบิล เติมเงิน จ่ายสินเชื่อ และ
จ่ายด้วย QR new บน kpoint

kpoint

รับเครดิตคืนง่ายๆ
บน kpoint

ลูกค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ kpoint K Point ได้ที่นี่

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบริการ Wealth PLUS ที่สร้างแผนลงทุน และเลือกลงทุนรายเดือนบนความเสี่ยงแผนระดับ 4 - 8 ผ่านช่องทาง K PLUS โดยตัดบัญชีลงทุนรายเดือนสำเร็จครบ 3 ครั้ง ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน รับคะแนน K Point สูงสุด 10,000 คะแนน พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยนับยอดลงทุนสะสมสุทธิ จากยอดเงินลงทุนครั้งแรก และยอดเงินลงทุนรายเดือน ในบัญชี Wealth PLUS ที่เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนด
  • ธนาคารจะนับยอดซื้อภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นยอดพิจารณารับของสมนาคุณ
  • ธนาคารจะแจ้งเตือนและส่งมอบ K Point ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน/1 สิทธิตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิรับ K Point สูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน คะแนนK Point ที่ได้รับจากแคมเปญ Wealth PLUS จะหมดอายุภายใน 2 ปี
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีก ในช่วงเวลาเดียวกันและ/หรือเงินลงทุนเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือที่ K-Contact Center
โทร 02-8888888 กด 865 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567