พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ ออมเบอร์ 5 กับ ธนาคารกสิกรไทยผ่านบริการ Wealth PLUS รับ K Point 5,000 คะแนน พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ ออมเบอร์ 5 กับ ธนาคารกสิกรไทยผ่านบริการ Wealth PLUS รับ K Point 5,000 คะแนน

พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ Wealth PLUS

โครงการออมเบอร์ 5 กับ
ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ
Wealth PLUS
รับคะแนนสะสม
K Point 5,000 คะแนน K Point 5,000 คะแนน

วันนี้ - 30 พ.ย. 2566

ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
เมื่อเปิดบัญชีสร้างแผนลงทุน
สำเร็จครั้งแรก
ภายใน 30 พ.ย. 66 
และ ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 500 บาท
ภายใน 28 ธ.ค. 2566 และต่อเนื่อง
จนครบ 12 เดือน

scroll

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน
ผ่านบริการ
Wealth PLUS
2566 2567
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
เมื่อเปิดบัญชีสร้างแผน
ลงทุนสำเร็จครั้งแรก
รับ
K Point
5,000
คะแนน
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ
500 บาท ต่อเนื่อง
จนครบ 12 เดือน
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ลงทุนผ่านบริการ Wealth PLUS บน KPLUS เป็นครั้งแรก และจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทยมาก่อน โดยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดครบทั้ง 2 เงื่อนไข โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2566 และทำรายการ DCA ครั้งแรกสำเร็จ ภายใน 28 ธ.ค. 2566 หลังจากนั้น ลงทุนต่อเนื่องแบบ DCA อย่างน้อยเดือนละ 500 บาท จนครบ 12 เดือน ภายใน 30 ธ.ค. 2567
  • ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยพิจารณาตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ธนาคารจะพิจารณาการให้รางวัลภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นเงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ (ไม่นับบัญชีร่วมและบัญชีในนามคณะบุคคล)
  • ธนาคารจะแจ้งเตือนและส่งมอบ K Point ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง KPLUS ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน/1 สิทธิตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิรับ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน/ท่าน คะแนน K Point ที่ได้รับจากแคมเปญ Wealth PLUS จะหมดอายุภายใน 2 ปี
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคะแนน K Point
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “1.K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”
  • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/pages/index.html
  • คะแนน K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับคะแนน K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ ยกเว้นบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และ บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS ไม่สามารถนำคะแนนมารวมกันได้)
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม K Point ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ/หรือมีข้อพิพาทใดๆ ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับให้ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีอำนาจในการตรวจสอบ และระงับข้อโต้แย้ง และ/หรือข้อพิพาทได้ โดยการตัดสินของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน
ที่
www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือที่ K-Contact Center

โทร 02-8888888 กด 806
ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2566

สแกน QR Code

โดยใช้กล้องมือถือ หรือ LINE
เพื่อดำเนินการต่อบน K PLUS kplus

wealthplus qr code