บริการหารบิล
แบบรายเดือน

สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่ว่าจะแชร์กับกลุ่มเพื่อน
หรือครอบครัว ก็ทำได้ง่ายๆ แค่พิมพ์ #เก็บรายเดือน
จะค่าบ้าน / หอพัก ค่าอินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง
หรือ Subscriptions เจ้าไหนๆ ก็ไร้ปัญหา

วิธีการหารบิลแบบรายเดือน

ขั้นตอนที่ 1/9

Add Line น้องขุนทอง
ด้วย QR Code หรือ
Line ID @khunthong

ขั้นตอนที่ 2/9

Invite น้องขุนทองใน
LINE Group ที่ต้องการ
ให้น้องขุนทองไปช่วย

ขั้นตอนที่ 3/9

เริ่มต้นการหารบิล
ด้วยการพิมพ์ ขุนทอง

ขั้นตอนที่ 4/9

พิมพ์ "ขุนทอง"
แล้ว "เลือกเก็บรายเดือน"

ขั้นตอนที่ 5/9

กดปุ่ม "สร้างบิลรายเดือน"

ขั้นตอนที่ 6/9

เลือกประเภทของบิล

*ค่าบริการ Online subscription เช่น Netflix, Spotify,
YouTube Premium ฯลฯ สามารถหารได้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 7/9

ใส่รายละเอียดบิล
ชื่อบิล, วันที่เริ่มเก็บ, เตือนเวลา,
ความถี่ในการเรียกเก็บ

ขั้นตอนที่ 8/9

ใส่จำนวนเงินและเลขบัญชี

ขั้นตอนที่ 9/9

ขุนทองจะเรียกเก็บเงิน
ตามวันและเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้