หารบิลและเรียกเก็บแบบรายเดือน

ไม่ว่าจะค่าบ้าน ค่าหอ ค่าอินเทอร์เน็ต หรือ Subscriptions ดูหนัง ฟังเพลงเจ้าไหน จะแชร์กับเพื่อนหรือครอบครัว ก็ไม่ปัญหา ให้ขุนทองช่วยหารและตั้งเรียกเก็บล่วงหน้าได้ง่าย ๆ แค่พิมพ์ #เก็บรายเดือน หรือ พิมพ์ขุนทองและเลือกเก็บรายเดือน ก็เตือนจ่ายให้ทุกเดือน สบายใจได้ ไม่ต้องกลัวลืม

วิธีการหารบิลแบบรายเดือน

ขั้นตอนที่ 1/5

พิมพ์ “ขุนทอง”
เลือก “เก็บรายเดือน”

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือกประเภทของบิล

*ค่าบริการ Online subscription เช่น Netflix, Spotify,
YouTube Premium ฯลฯ สามารถหารได้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3/5

ใส่รายละเอียด การเรียกเก็บบิล

*หากเดือนใดไม่มีวันที่เลือกไว้ (เช่น 29, 30, 31) ขุนทองจะเตือนในวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นแทน

ขั้นตอนที่ 4/5

เลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการเรียกเก็บ ใส่จำนวนเงิน และบัญชีรับเงิน

ขั้นตอนที่ 5/5

ขุนทองจะเรียกเก็บเงิน
ตามวันและเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้