บริการเรียกเก็บส่วนตัว

บริการเรียกเก็บแบบส่วนตัว จะเรียกเก็บบิลไหน
หรือจ่ายด้วยวิธีใด ก็สบายใจทั้งคนจ่าย - คนรับ
ให้ขุนทองช่วยเรียกเก็บเงินในห้องแชทส่วนตัวแบบ 1 : 1
ระหว่างผู้สร้างบิล และผู้ถูกเรียกเก็บ
ไม่ว่าจะเรียกเก็บคนเดียว หรือหลายคน ก็ไม่ต้องกังวล
เรื่องความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป
นอกจากนี้ทุกการแจ้งเตือนจากขุนทองจะมาแบบเงียบ ๆ
ไม่ต้องบอกใคร และส่งไปผ่าน Line KhunThong
Official Account เท่านั้น

วิธีการสร้างบิล
เรียกเก็บส่วนตัว

step1

ขั้นตอนที่ 1/6

เข้า Line KhunThong
Official Account
เลือกแท็บ “สร้างบิล”

step2

ขั้นตอนที่ 2/6

คลิกที่แทบ “แชทส่วนตัว”
กด “สร้างบิลส่งในแชทส่วนตัว”

step3-1

ขั้นตอนที่ 3/6

เลือกรุปแบบการเรียกเก็บ
“เรียกเก็บคนเดียว”
และกรอกรายละเอียดบิล

step3-2

ขั้นตอนที่ 3/6

หรือ เลือกรูปแบบการเรียกเก็บ
“เรียกเก็บหลายคน”
แล้วกรอกรายละเอียดบิล

step4

ขั้นตอนที่ 4/6

ตรวจสอบรายละเอียดบิล
และกด “ส่งบิลเรียกเก็บ”

step5

ขั้นตอนที่ 5/6

เลือก เพื่อนที่ต้องการเรียกเก็บเงิน
และกด “แชร์”

step6

ขั้นตอนที่ 6/6

ขุนทองส่งบิลเรียกเก็บให้เพื่อน
ในแชทส่วนตัว

backTop