บริการเรียกเก็บเงิน
LINE FRIEND

วันนี้การเรียกเก็บเงินเพื่อนในกลุ่ม LINE จะง่ายขึ้น เพราะ มีขุนทองคอยช่วยคิดเลขให้แชร์แบบแฟร์ๆ
ไม่ว่าจะหารเท่า หรือ หารระบุรายการ แค่ชวน “ขุนทอง” เข้ากลุ่มแล้วเรียกขุนทองมาช่วยหาร
และ มั่นใจกับทุกการโอนเงิน แค่ให้ขุนทองตรวจสอบสลิปโอนเงินที่มี QR Code ในห้องที่มีขุนทองอยู่

วิธีการเรียกเก็บเงิน LINE FRIEND

ขั้นตอนที่ 1/3

Add Line น้องขุนทอง
ด้วย QR Code หรือ
Line ID
Button khunthong

ขั้นตอนที่ 2/3

Invite น้องขุนทอง ใน
LINE Group ที่ต้องการ
ให้น้องขุนทองไปช่วย

ขั้นตอนที่ 3/3

เริ่มต้นการหารบิล
ด้วยการพิมพ์ ขุนทอง

บริการทุกระดับประทับใจ