หารบิลบน KBank Live

พิเศษสำหรับลูกค้า LINE Official Account KBank Live
สามารถชวนเพื่อนหารบิลกับขุนทองบนช่องทาง
LINE KBank Live
ผ่านข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ ได้แล้ว
*เฉพาะกลุ่มกลุ่มนักศึกษา ที่มีช่วงอายุ 18 – 22 ปี
และทำรายการ โอนเงิน, จ่ายบิล, สแกนจ่าย
ยอดระหว่าง 500 – 5,000 บาท เท่านั้น

วิธีการหารบิลบน
KBank Live

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 1/5

ขั้นตอนที่ 1/5

คลิก “สร้างบิลหารยอดด้วยขุนทอง”
บนข้อความที่ส่งจาก KBank Live

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 2/5

ขั้นตอนที่ 2/5

สำหรับลูกค้าใหม่
คลิกเพื่อ “อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 3/5

ขั้นตอนที่ 3/5

เลือก สร้างบิล ตามประเภทที่ต้องการ

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 4/5

ขั้นตอนที่ 4/5

กรอก “ชื่อบิล”
และเลือก “เพื่อนที่ต้องการส่ง
บิลเรียกเก็บ”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 5/5

ขั้นตอนที่ 5/5

คลิกปุ่ม “ส่งบิลเรียกเก็บ” ขุนทองจะส่งบิลไปยัง LINE ของเพื่อนตามชื่อที่เลือกไว้