บริการเรียกเก็บ
หลายบิล

ไม่ต้องวุ่นวายกับการจดไว้ก่อน แล้วค่อยมาสรุปยอดทีหลัง…
ให้ขุนทองช่วยรวบรวมบิล ไม่ว่าจะทริปยาวหรือสั้น
ก็ไม่ไร้กังวล
จะหลายคนหรือหลายบิล ก็ไม่มีปัญหาแค่พิมพ์
#สร้างบิล ในกลุ่มที่มีขุนทองได้เลย

วิธีการเรียกเก็บหลายบิล

ขั้นตอนที่ 1/3

ข้อความเรียกเก็บเงิน
จากขุนทองเมื่อมีการ
เรียกเก็บบิล 2 บิลขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2/3

บิลรอคุณจ่าย - หน้าสรุปบิล
ที่คุณต้องจ่ายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3/3

บิลทั้งหมด - หน้าสรุปบิล
ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม