บริการเรียกเก็บ
หลายบิล

จดไว้ก่อน แล้วค่อยว่ากันทีหลัง ไม่ต้องวุ่นวายเพราะขุนทองจะช่วยรวบรวมบิลต่างๆ ไม่ว่าจะะเป็นทริปยาว หรือ ทริปสั้น
จะมีหลายคน หรือ หลายบิล ก็หมดห่วง แค่พิมพ์ #สร้างบิล ไว้ในกลุ่มที่มีขุนทอง

วิธีการเรียกเก็บหลายบิล

ขั้นตอนที่ 1/3

ข้อความเรียกเก็บเงิน
จากขุนทองเมื่อมีการ
เรียกเก็บบิล 2 บิลขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2/3

บิลรอคุณจ่าย - หน้าสรุปบิล
ที่คุณต้องจ่ายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3/3

บิลทั้งหมด - หน้าสรุปบิล
ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม

บริการทุกระดับประทับใจ