วิธีการหารบิล
จากประวัติรายการ
บน kplus

จะรายการไหนที่โอนเงินหรือจ่ายบิลผ่าน K PLUS ไปก่อน ก็กลับมาหารบิลกับเพื่อนทีหลังได้ ขุนทองพร้อมช่วยหารบิลจากประวัติการทำรายการบน K PLUS ง่ายมาก ๆ แค่เข้าไปที่ ดูประวัติการโอนเงิน / จ่ายบิล เลือกรายการที่ต้องการหารบิลกับเพื่อน แล้วคลิกที่ปุ่มเรียกเก็บบิลกับขุนทอง บิลไหนก็ไม่มีพลาด สะดวก สบาย เรียกเก็บง่าย บน K PLUS *รายการที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมี Logo ของขุนทองปรากฎอยู่ ตามภาพประกอบ

วิธีการหารบิล
จากประวัติรายการ
บน kplus

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 1/7

ขั้นตอนที่ 1/7

เลือกรายการ “โอนเงิน / จ่ายบิล” จากหน้าแรก หรือ หน้าธุรกรรม

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 2/7

ขั้นตอนที่ 2/7

เลือก “ประวัติ” เพื่อดูรายการย้อนหลัง

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 3/7

ขั้นตอนที่ 3/7

เลือกรายการที่ต้องการ
หารบิลกับเพื่อน

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 4/7

ขั้นตอนที่ 4/7

เลือก “เรียกเก็บบิลผ่านขุนทอง”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 5/7

ขั้นตอนที่ 5/7

เลือก “อนุญาต”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 6/7

ขั้นตอนที่ 6/7

สำหรับลูกค้าใหม่
คลิกเพื่ออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 7/7

ขั้นตอนที่ 7/7

เลือก สร้างบิล ตามประเภทที่ต้องการ
เรียกเก็บในกลุ่มไลน์
เรียกเก็บส่วนตัว