วิธีการหารบิล
จากประวัติรายการ
บน kplus

ไม่ว่าจะโอนหรือจ่าย ผ่าน K PLUS ทุกรายการ
ก็หารกับเพื่อนได้ จ่ายก่อนหารบิลทีหลังก็ไม่สาย
หารบิลกับขุนทองจากประวัติการทำรายการบน
K PLUS ง่ายมาก ๆ
เข้าไปที่
ดูประวัติการโอน / จ่ายบิล
เลือกรายการที่ต้องการหารบิลกับเพื่อน
แล้วคลิกที่ปุ่มเรียกเก็บบิลกับขุนทอง
สะดวก สบาย ง่ายๆบน K PLUS บิลไหนก็ไม่มีพลาด

วิธีการหารบิล
จากประวัติรายการ
บน kplus

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 1/7

ขั้นตอนที่ 1/7

รายการ “โอนเงิน / จ่ายบิล”
จากหน้า
Quick–Banking หรือ
Home–Banking

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 2/7

ขั้นตอนที่ 2/7

คลิกที่ “ประวัติ”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 3/7

ขั้นตอนที่ 3/7

เลือกรายการที่ต้องการ
หารบิลกับเพื่อน

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 4/7

ขั้นตอนที่ 4/7

เลือก “เรียกเก็บบิลผ่านขุนทอง”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 5/7

ขั้นตอนที่ 5/7

เลือก “อนุญาต”

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 6/7

ขั้นตอนที่ 6/7

สำหรับลูกค้าใหม่
คลิกเพื่ออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล

วิธีการหารบิลจากประวัติรายการ ขั้นตอนที่ 7/7

ขั้นตอนที่ 7/7

เลือก สร้างบิล ตามประเภทที่ต้องการ
เรียกเก็บในกลุ่มไลน์
เรียกเก็บส่วนตัว