บัตรเครดิต
เจซีบีกสิกรไทย

บัตรเครดิต JCB - KBank Credit Card บัตรเครดิตเพื่อสายญี่ปุ่น บัตร เจซีบี กสิกร ได้ทั้งพอยท์ และส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต JCB กสิกร สำหรับคนรักญี่ปุ่น
บัตรเครดิต JCB - KBank Credit Card บัตรเครดิตเพื่อสายญี่ปุ่น บัตร เจซีบี กสิกร ได้ทั้งพอยท์ และส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต JCB กสิกร สำหรับคนรักญี่ปุ่น

บัตรเครดิต JCB กสิกรไทย

ขั้นสุดจริง เพื่อสายอินเจแปน

ข้อเสนอพิเศษ

Platinum Journey

พิเศษตลอดการเดินทางสู่ญี่ปุ่น

Platinum Lifestyle

สุขทุกวันกับส่วนลดสำหรับการช้อปปิ้ง

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

อุ่นใจ..ทุกก้าวของชีวิต

ด้วยประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 • {{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยคืออะไร ?

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท JCBI ที่เป็น International Payment Brand แห่งเดียวของญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ และทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ รวมทั้งตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย CIRRUS ทั่วโลก

มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยหรือไม่ ?

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี

สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?

ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ

กรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?

ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย..รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้าใหม่!
ที่สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
หรือ บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
ทั้งบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่

มียอดการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร

รับคะแนนสะสมพิเศษ

K Point 5,000 คะแนน

เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนน แลกเครดิตเงินคืน
หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS

หมายเหตุ:

เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่ (ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point
 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน หรือเคยถือแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 คะแนน เพื่อใช้แลกสินค้า โอนคะแนนสะสม แลกเครดิตเงินคืน หรือใช้แทนเงินเพื่อจ่ายบิล เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่าน K PLUS เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/LTF/RMF) ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ ตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้ จนถึงวันที่ธนาคารมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตร
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 30 วัน นับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้ผู้ถือบัตรทราบผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ K PLUS หรือผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคารตามใบสมัคร ในกรณีผู้ถือบัตรยังไม่ได้สมัครใช้บริการ K PLUS
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ จะมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point จากโปรโมชันนี้ เป็นการให้เพิ่มเติมพิเศษ แยกจากคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติ เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโปรโมชัน สำหรับการแลกหรือใช้คะแนนสะสมบน K PLUS ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมพิเศษรวมกับคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามปกติได้ (ยกเว้น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ซึ่งคะแนนสะสมจะไม่สามารถนำมารวมกันได้ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ซึ่งปกติไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายปกติ)
 • คะแนนสะสมพิเศษ K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และการยกเลิกโปรโมชันนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
  K-Contact Center 02-8888888

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัม เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ สายการบินไทย ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตกสิกรไทยระดับบัตรแพลทินัม พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย ก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุด ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3), Concourse D (D5) (Level 3), Concourse D (D6) (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G (Level 4), Concourse G3 (Level 3) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขบริการที่ห้องรับรองกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

บริการ Airport Lounge

บริการ JCB Plaza Lounge

​​