โปรโมชันพิเศษ

ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนพิเศษ

ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนพิเศษ

1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 67

เริ่มต้น 1.99%* ปีแรก ยื่นกู้ได้ทั้งบ้านมือหนึ่ง มือสอง หรือบ้านปลูกสร้าง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ

รับโปรโมชั่นเดียวกับงาน Money Expo Bangkok 2024 สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครได้ทุกสาขาภาคใต้

มีบ้านใหม่ ได้ตามฝัน

วันนี้ - 16 สิงหาคม 67

รับโปรโมชั่นเดียวกับงาน Money Expo Hatyai 2024 สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
สมัครได้ทุกสาขาภาคใต้

ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนพิเศษ
รับโปรโมชั่นเดียวกับงาน Money Expo Bangkok 2024 สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครได้ทุกสาขาภาคใต้

รายละเอียดหลักประกัน
ดอกเบี้ย และวงเงิน

หลักประกันที่ใช้ขอ ‘‘สินเชื่อบ้าน’’

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
หลักประกัน ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านเดี่ยว /
คอนโด / อาคารพาณิชย์
 • townhouse
 • home
 • condominium
 • building
ปลูกบ้านบนที่ดิน
ของตนเอง

building
ทรัพย์สินรอการขาย
building
ระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
วงเงินกู้สูงสุด สูงสุด 100%
ของมูลค่าหลักประกัน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
100% ของราคาค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาว่าจ้าง
และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
และราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง
สูงสุด 110% ไม่เกิน 100%
ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน

บ้านมือหนึ่งและมือสอง ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100%

 • กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 100,000 บาท/เดือน
 • กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
  • ที่มีสินเชื่อ SME กับธนาคารกสิกรไทย รายได้ตั้งแต่ 200,000 บาท/เดือน
  • กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ตั้งแต่ 300,000 บาท/เดือน
 • กลุ่มลูกค้าประกอบวิชาชีพพิเศษ* ไม่จำกัดระดับรายได้
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 1.99% 2.49% MRR-2.74% (4.56%) MRR-2.00% (5.30%) 3.70% 3.87% 4.67% 4.74%
แบบที่ 2 1.99% 2.49% 4.00% MRR-2.49% (4.81%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.77% 4.63% 4.70%
แบบที่ 3 1.99% 2.49% 4.00% 4.36% MRR-2.00% (5.30%) 3.45% 3.62% 4.57% 4.65%
แบบที่ 4 MRR-4.81% (2.49%) MRR-4.31% (2.99%) MRR-2.77% (4.53%) MRR-2.00% (5.30%) 3.85% 4.02% 4.73% 4.81%
แบบที่ 5 MRR-3.73% (3.57%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-2.00% (5.30%) 3.90% 4.07% 4.77% 4.84%
แบบที่ 6 MRR-5.16% (2.14%) MRR-4.66% (2.64%) MRR-2.62% (4.68%) MRR-2.26% (5.04%) MRR-2.00% (5.30%) 3.95% 4.12% 4.76% 4.83%
แบบที่ 7 3.09% 3.59% 3.59% 3.59% MRR-2.00% (5.30%) 3.42% 3.59% 4.59% 4.66%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

บ้านมือหนึ่งและมือสอง ดอกเบี้ยพิเศษ 2.24% ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100%

 • กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ 50,000-99,999 บาท/เดือน
 • กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
  • ที่มีสินเชื่อ SME กับธนาคารกสิกรไทย รายได้ 100,000-199,999 บาท/เดือน
  • กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ 200,000-299,999 บาท/เดือน
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 2.24% 2.74% MRR-2.49% (4.81%) MRR-1.75% (5.55%) 3.95% 4.12% 4.92% 4.99%
แบบที่ 2 2.24% 2.74% 4.25% MRR-2.24% (5.06%) MRR-1.75% (5.55%) 3.85% 4.02% 4.88% 4.95%
แบบที่ 3 2.24% 2.74% 4.25% 4.61% MRR-1.75% (5.55%) 3.70% 3.87% 4.82% 4.89%
แบบที่ 4 MRR-4.56% (2.74%) MRR-4.06% (3.24%) MRR-2.52% (4.78%) MRR-1.75% (5.55%) 4.10% 4.27% 4.98% 5.05%
แบบที่ 5 MRR-3.48% (3.82%) MRR-2.98% (4.32%) MRR-2.98% (4.32%) MRR-1.75% (5.55%) 4.15% 4.32% 5.02% 5.09%
แบบที่ 6 MRR-4.91% (2.39%) MRR-4.41% (2.89%) MRR-2.37% (4.93%) MRR-2.01% (5.29%) MRR-1.75% (5.55%) 4.20% 4.37% 5.01% 5.08%
แบบที่ 7 3.34% 3.84% 3.84% 3.84% MRR-1.75% (5.55%) 3.67% 3.84% 4.83% 4.91%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 5% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด : กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ขึ้นอยู่กับหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ทุนประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • *กลุ่มลูกค้าประกอบวิชาชีพพิเศษ ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับลูกค้าทั่วไป : บ้านมือหนึ่งและมือสอง
ดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 90%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 4.99% 5.49% MRR-0.26% (7.56%) MRR+1.00% (8.30%) 6.70% 6.87% 7.60% 7.68%
แบบที่ 2 4.99% 5.49% 7.00% MRR-0.51% (7.81%) MRR+1.00% (8.30%) 6.60% 6.77% 7.56% 7.64%
แบบที่ 3 4.99% 5.49% 7.00% 7.36% MRR+1.00% (8.30%) 6.45% 6.62% 7.50% 7.58%
แบบที่ 4 MRR-1.81% (5.49%) MRR-1.31% (5.99%) MRR-0.23% (7.53%) MRR+1.00% (8.30%) 6.85% 7.02% 7.68% 7.76%
แบบที่ 5 MRR-0.73% (6.57%) MRR-0.23% (7.07%) MRR-0.23% (7.07%) MRR+1.00% (8.30%) 6.90% 7.07% 7.72% 7.80%
แบบที่ 6 MRR-2.16% (5.14%) MRR-1.66% (5.64%) MRR-0.38% (7.68%) MRR-0.74% (8.04%) MRR+1.00% (8.30%) 6.95% 7.12% 7.70% 7.78%
แบบที่ 7 6.09% 6.59% 6,59% 6.59% MRR+1.00% (8.30%) 6.42% 6.59% 7.52% 7.60%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7% - 8% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด : กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ขึ้นอยู่กับหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภท ยกเว้นบ้านสั่งสร้าง (กู้ปลูกสร้างบนที่ดินของตนเอง หรือ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง) และการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ปลูกสร้างบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 80%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 4.99% 5.49% MRR-0.26% (7.56%) MRR+1.00% (8.30%) 6.70% 6.87% 7.60% 7.68%
แบบที่ 2 4.99% 5.49% 7.00% MRR-0.51% (7.81%) MRR+1.00% (8.30%) 6.60% 6.77% 7.56% 7.64%
แบบที่ 3 4.99% 5.49% 7.00% 7.36% MRR+1.00% (8.30%) 6.45% 6.62% 7.50% 7.58%
แบบที่ 4 MRR-1.81% (5.49%) MRR-1.31% (5.99%) MRR-0.23% (7.53%) MRR+1.00% (8.30%) 6.85% 7.02% 7.68% 7.76%
แบบที่ 5 MRR-0.73% (6.57%) MRR-0.23% (7.07%) MRR-0.23% (7.07%) MRR+1.00% (8.30%) 6.90% 7.07% 7.72% 7.80%
แบบที่ 6 MRR-2.16% (5.14%) MRR-1.66% (5.64%) MRR-0.38% (7.68%) MRR-0.74% (8.04%) MRR+1.00% (8.30%) 6.95% 7.12% 7.70% 7.78%
แบบที่ 7 6.09% 6.59% 6,59% 6.59% MRR+1.00% (8.30%) 6.42% 6.59% 7.52% 7.60%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7% - 8% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด : หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้ ในกรณีการขอกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง (ปลอดภาระ) ดังนี้
  • กรณีราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่า 80% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง ให้ใช้ราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง ในการอนุมัติแทน
  • สำหรับกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง(ปลอดภาระ) กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ซื้อทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารกสิกรไทย
ดอกเบี้ยเริ่ม 0% นาน 6 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 110%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
ทำประกัน
ตาม
เงื่อนไข**
ไม่ทำ
ประกัน
ทำประกัน
ตาม
เงื่อนไข**
ไม่ทำ
ประกัน
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 1.99% 2.49% MRR-2.74% (4.56%) MRR-2.00% (4.56%) MRR-2.00% (5.30%) 3.70% 3.87% 3.70% 4.74%
แบบที่ 2 1.99% 2.49% 4.00% MRR-2.49% (4.81%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.77% 4.60% 4.70%
แบบที่ 3 1.99% 2.49% 4.00% 4.36% MRR-2.00% (5.30%) 3.45% 3.62% 3.45% 4.65%
แบบที่ 4 MRR-4.81% (2.49%) MRR-4.31% (2.99%) MRR-2.77% (4.53%) MRR-2.77% (4.53%) MRR-2.00% (5.30%) 3.85% 4.02% 3.85% 4.81%
แบบที่ 5 MRR-3.73% (3.57%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-2.00% (5.30%) 3.90% 4.07% 3.90% 4.84%
แบบที่ 6 MRR-5.16% (2.14%) MRR-4.66% (2.62%) MRR-2.62% (4.68%) MRR-2.26% (5.04%) MRR-2.00% (5.30%) 3.95% 4.12% 3.95% 4.83%
แบบที่ 7 3.09% 3.59% 3.84% 3.59% MRR-2.00% (5.30%) 3.42% 3.59% 3.42% 4.66%
แบบที่ 7 0% (เดือนที่ 1-6) MRR-2.92% (4.38%) MRR-2.92% (4.38%) MRR-1.75% (5.55%) 3.65% 3.73% 4.80% 4.83%
MRR-2.92% (4.38%)
เดือนที่ 7-12
MRR-2.82% (4.48%)
เดือนที่ 7-12
MRR-2.82% (4.48%) MRR-2.82% (4.48%) MRR-1.75% (5.55%) 3.65% 3.73% 4.80% 4.83%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 5% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ลูกค้าทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร)

**สินเชื่อตกแต่งบ้าน :

 • สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักประกัน (ราคาตามสัญญาซื้อขาย) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10% ของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อรวมกับสินเชื่อบ้านแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (ไม่รับพิจารณาหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า)
 • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา

วงเงินกู้สูงสุด ‘‘สินเชื่อบ้าน’’

ธนาคารฯ กำหนดวงเงินกู้สูงสุดตามอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเทียบกับมูลค่าที่อยู่อาศัย หรือ LTV (Loan to Value) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

 • ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ขึ้นอยู่กับหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย)

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้าน เบื้องต้น

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้าน

ขั้นตอนที่ 1/5

ขั้นตอนที่ 1/5

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 2/5

ขั้นตอนที่ 2/5

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

ขั้นตอนที่ 3/5

ขั้นตอนที่ 3/5

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4/5

ขั้นตอนที่ 4/5

ลงนามในสัญญากู้

ขั้นตอนที่ 5/5

ขั้นตอนที่ 5/5

ทำสัญญาและจดจำนอง
ณ กรมที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

คำถามที่พบบ่อย

ชาวต่างชาติสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?
ข้าราชการบำนาญ / เกษียณอายุสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?
กู้สินเชื่อบ้านร่วมกับใครได้บ้าง ได้สูงสุดกี่คน ?
หากไม่มี Slip เงินเดือนสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?
มีรายได้เข้าบัญชี KBank มีสิทธิพิเศษอะไรในการกู้สินเชื่อบ้านบ้าง ?
เอกสารที่ใช้ในการกู้มีอะไรบ้าง ?
วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้กี่บาท ?
ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร ?
กู้สินเชื่อบ้านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
วงเงินสินเชื่อบ้านเริ่มต้นที่กี่บาท ?
ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?
หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?
สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?
ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

บทความที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับบ้าน

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้ารายได้สูง หรือ มีบ้านอยู่ในโครงการที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

กู้ผ่านง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยพิเศษ 3.15% ปีแรก กู้เพิ่มได้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะ

 • พนักงานประจำรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ทุกอาชีพรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีบ้านอยู่ในโครงการของบริษัทอสังหาฯ ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 3.15% MRR - 1.00% 4.15% 5.46%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอด
อายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 4.15% MRR - 2.58% MRR - 1.00% 4.20% 5.45%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการหมู่บ้านที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
รับโปรโมชั่นเดียวกับงาน Money Expo Bangkok 2024 สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครได้ทุกสาขาภาคใต้

มีบ้านใหม่ ได้ตามฝัน

วันนี้ - 16 สิงหาคม 67

รับโปรโมชั่นเดียวกับงาน Money Expo Hatyai 2024 สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
สมัครได้ทุกสาขาภาคใต้

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ : บ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 3.99% 4.49% MRR-0.74% (6.56%) MRR (7.30%) 5.70% 5.87% 6.62% 6.70%
แบบที่ 2 3.99% 4.49% 6.00% MRR-0.49% (6.81%) MRR (7.30%) 5.60% 5.77% 6.58% 6.66%
แบบที่ 3 3.99% 4.49% 6.00% 6.36% MRR (7.30%) 5.45% 5.62% 6.52% 6.60%
แบบที่ 4 MRR-2.81% (4.49%) MRR-2.31% (4.99%) MRR-0.77% (6.53%) MRR (7.30%) 5.85% 6.02% 6.69% 6.77%
แบบที่ 5 MRR-1.73% (5.57%) MRR-1.23% (6.07%) MRR-1.23% (6.07%) MRR (7.30%) 5.90% 6.07% 6.74% 6.81%
แบบที่ 6 MRR-3.16% (4.14%) MRR-2.66% (4.64%) MRR-0.62% (6.68%) MRR-0.26% (7.04%) MRR (7.30%) 5.95% 6.12% 6.72% 6.80%
แบบที่ 7 5.09% 5.59% 5.59% 5.59% MRR (7.30%) 5.42% 5.59% 6.54% 6.62%

หมายเหตุ :

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 6% - 7% ต่อปี
  หมายเหตุ : สมมติฐานการคำนวนมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ทั้งนี้ "อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้"
  อัตราดอกเบี้ย 3.99% ปีแรก (เป็นอัตราดอกเบี้ยปีแรก และทำประกันตามเงื่อนไข)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด : กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ขึ้นอยู่กับหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 16 สิงหาคม 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภทยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนพิเศษ

ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับคนพิเศษ

1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 67

เริ่มต้น 1.99%* ปีแรก ยื่นกู้ได้ทั้งบ้านมือหนึ่ง มือสอง หรือบ้านปลูกสร้าง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ

บ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน รับดอกเบี้ย 1.99% ปีแรก

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี EIR 20 ปี*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกัน ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข ไม่ทำประกัน
ทำประกัน ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 1.99% 2.49% MRR-2.74% (4.56%) MRR-2.00% (5.30%) 3.70% 3.87% 4.67% 4.74%
แบบที่ 2 1.99% 2.49% 4.00% MRR-2.49% (4.81%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.77% 4.63% 4.70%
แบบที่ 3 1.99% 2.49% 4.00% 4.36% MRR-2.00% (5.30%) 3.45% 3.62% 4.57% 4.65%
แบบที่ 4 MRR-4.81% (2.49%) MRR-4.31% (2.99%) MRR-2.77% (4.53%) MRR-2.00% (5.30%) 3.85% 4.02% 4.73% 4.81%
แบบที่ 5 MRR-3.73% (3.57%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-3.23% (4.07%) MRR-2.00% (5.30%) 3.90% 4.07% 4.77% 4.84%
แบบที่ 6 MRR-5.16% (2.14%) MRR-4.66% (2.64%) MRR-2.62% (4.68%) MRR-2.26% (5.04%) MRR-2.00% (5.30%) 3.95% 4.12% 4.76% 4.83%
แบบที่ 7 3.09% 3.59% 3.59% 3.59% MRR-2.00% (5.30%) 3.42% 3.59% 4.59% 4.66%

หมายเหตุ :

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 5% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด : กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ขึ้นอยู่กับหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ทุนประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • กลุ่มลูกค้าประกอบวิชาชีพพิเศษ ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด