5 เหตุผล ซื้อบ้านใหม่ หรือ ซื้อบ้านมือสอง แบบไหนดีกว่ากัน 5 เหตุผล ซื้อบ้านใหม่ หรือ ซื้อบ้านมือสอง แบบไหนดีกว่ากัน

5 เหตุผล ซื้อบ้านใหม่ หรือ ซื้อบ้านมือสอง แบบไหนดีกว่ากัน

การซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิต เพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองดีกว่ากัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาสรุปเหตุผล 5 ข้อที่ควรพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง

1. ราคาบ้านใหม่ และ บ้านมือสอง

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองคือราคา เนื่องจากบ้านใหม่มักจะมีราคาสูงกว่าบ้านมือสอง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อบ้านไม่ควรพิจารณาเพียงแต่ราคาเท่านั้น ควรพิจารณาผลตอบแทนจากการซื้อบ้านด้วย เช่น ราคาคุ้มค่ากับสภาพบ้านที่ได้รับ การซื้อบ้านมือสองอาจมีราคาถูกกว่า แต่บ้านอาจจะต้องมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มเติมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน บ้านใหม่อาจมีราคาสูงกว่า แต่จะมีสภาพที่ดีและไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซมหรือปรับปรุง

ตำแหน่ง หรือ การเลือกทำเลที่ตั้ง

2. ตำแหน่ง หรือ การเลือกทำเลที่ตั้ง

ตำแหน่งของบ้านเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณา เนื่องจากตำแหน่งของบ้านจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา ความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานหรือเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัว เช่น ร้านค้า โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น บ้านใหม่มักจะอยู่ในที่ตั้งที่ใหม่และมีความสะดวกสบายมากกว่าบ้านมือสอง ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่สะดวกสบายตามที่ต้องการ ดังนั้นในการเลือกซื้อบ้านต้องพิจารณาตำแหน่งให้ถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้ผิดหวังในภายหลัง

3. สภาพบ้าน

สภาพของบ้านเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจซื้อบ้าน สภาพบ้านใหม่มักจะมีความสะอาดและใช้งานได้ดีกว่าบ้านมือสอง แต่บ้านมือสองอาจมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าบ้านใหม่ ในการเลือกซื้อบ้านควรตรวจสอบสภาพของบ้านอย่างละเอียด รวมถึงสภาพห้องน้ำ ห้องครัว และระบบไฟฟ้าและประปา

สภาพบ้าน

4. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนทำการซื้อบ้าน เพราะมันจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในระยะยาว และควรคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระเงินกู้ยืม หากเลือกซื้อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยมักจะต่ำกว่าบ้านมือสอง เนื่องจากสถาบันการเงินมักจะให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เลือกสินเชื่อกับสถาบันนั้น แต่หากเลือกซื้อบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า ดังนั้นควรหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์รายละเอียดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน สามารถคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ที่นี่

ลดภาระหนี้สิ้นและวางแผนเก็บเงิน

5. สภาพแวดล้อมรอบๆ

สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน หากเลือกซื้อบ้านใหม่ สภาพแวดล้อมรอบๆ มักจะสะอาดและอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการวางแผนการพัฒนาอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านใหม่อาจมีการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่รอบๆ ซึ่งอาจทำให้มีความไม่สะดวกสบายชั่วคราว อีกทั้งยังควรพิจารณาเรื่องของโอกาสในการเติบโตของพื้นที่รอบๆ ด้วย

สำหรับบ้านมือสอง ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆ เช่น สถานที่จัดเก็บขยะ การจราจร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อาจมีผลต่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเอง อาทิเช่น ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพบ้านมือสองมีความพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม

สภาพแวดล้อมรอบๆ

เปรียบเทียบระหว่าง ซื้อบ้านใหม่ และ ซื้อบ้านมือสอง

ซื้อบ้านใหม่

ข้อดี

  • สามารถเลือกได้ตามความต้องการ และสามารถรับประกันสิ่งส่งมอบใหม่ทั้งหมด
  • สามารถปรับเปลี่ยน และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ข้อเสีย

  • ราคาสูงกว่าบ้านมือสอง
  • ต้องรอส่งมอบเสร็จสิ้นก่อนที่จะสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้
  • การตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐาน เพราะจะเกิดปัญหาต่างๆ เข้ามา เช่น โครงสร้าง เสาเข็มก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ กรณีบ้านใหม่อาจจะส่งผลต่างๆ ที่ลักษณะการก่อสร้างยังไม่เข้าที่ เช่น การทรุดตัวของดิน

ซื้อบ้านมือสอง

ข้อดี

  • ราคาถูกกว่าบ้านใหม่
  • อยู่ในสถานที่ที่มีความเป็นมาแล้ว และมีการจัดสวนหรือปรับปรุงบ้านก่อนหน้านั้นอย่างเต็มที่
  • สามารถเข้าไปอยู่ได้ทันที

ข้อเสีย

  • อาจมีความเสียหายที่ไม่ได้แจ้ง ซึ่งอาจจะต้องเสียเวลาแก้ไขปัญหา
  • ต้องการงบประมาณสำหรับการปรับปรุง หรือ ซ่อมแซม เนื่องจากการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา

สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top