ฟังก์ชัน

สินเชื่อ

บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ด้านสินเชื่อได้สะดวกสบายผ่านปลายนิ้ว ทั้งชำระ ดูประวัติชำระย้อนหลัง รวมถึงขอเอกสารต่างๆวิธีการชำระสินเชื่อ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “สินเชื่อ”

4

เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการชำระ

5

เลือกบัญชีสินเชื่อ

6

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

7

ตรวจสอบรายการและกด “ยืนยัน”

8

เมื่อทำรายการเสร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ