อยากกู้บ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร อยากกู้บ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

อยากกู้บ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สำหรับการเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง มีดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่ายของผู้กู้

รายได้และค่าใช้จ่ายของผู้กู้

การคำนวณวงเงินกู้บ้านควรคำนึงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของผู้กู้ โดยรายได้ต้องสามารถรองรับการผ่อนชำระเงินกู้ได้ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ค่าผ่อนจ่ายสินเชื่อที่คงค้างอยู่

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจะมีผลต่อการคำนวณวงเงินกู้บ้าน ควรคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องและสามารถจ่ายได้โดยไม่ทำให้เกิดความเครียดในการชำระเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้บ้านจะมีผลต่อการคำนวณวงเงินกู้บ้าน ควรคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ โดยควรเลือกระยะเวลาที่สามารถผ่อนชำระได้อย่างสบาย และไม่เกินกว่าชีวิตคงเหลือของบุคคล

อัตราค่างวด

อัตราค่างวดจะมีผลต่อการคำนวณวงเงินกู้บ้าน ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้ทุกงวด และไม่ควรเลือกค่างวดที่เกินความสามารถในการผ่อน โดยสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านเบื้องต้นได้ที่

นอกจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ ดังนี้

ลดภาระหนี้สิ้นและวางแผนเก็บเงิน

ค่าประกันสินเชื่อ

สถาบันการเงินอาจจะต้องการให้ผู้ขอสินเชื่อจ่ายเงินสำหรับการประกันสินเชื่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ ค่าประกันสินเชื่ออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

สถาบันการเงินอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าประเมินความคุ้มค่าของทรัพย์สิน ค่าเอกสาร ค่าโอน

ค่าปรับ และอื่นๆ

หากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระเงินตามกำหนด สถาบันการเงินอาจมีนโยบายค่าปรับที่ต้องชำระ ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการขอสินเชื่อ

สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top