​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

บัตรเครดิต Muangthai Smile Credit Card

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

ความประทับใจของคนหัวคิดทันสมัย

ข้อเสนอพิเศษ

อุ่นใจ..ทุกก้าวของชีวิต

ด้วยประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

payWave

จ่ายง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น
สะดวกสบาย เหนือใคร แค่แตะบัตร

แบ่งจ่ายสบาย...นานสูงสุด 10 เดือน

เลือกแบ่งจ่าย 0% ที่ร้านค้านานสูงสุด 10 เดือน
หรือแบ่งจ่ายผ่าน K PLUS ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 • {{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดคืออะไร ?

บัตรเครดิตที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่าง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกสิกรไทย ด้วยแนวคิด “บัตรประกันความประทับใจของคนหัวคิดทันสมัย” โดยลูกค้าผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากธนาคารกสิกร

คุณสมบัติพิเศษที่สามารถสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้ ?

ผู้ที่สามารถสมัครบัตรนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผู้สมัครบัตรเครดิตการ์ดของธนาคารกสิกรไทย โดยบัตรเครดิตดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย และการอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารกสิกรไทย

ทั้งนี้ บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารและบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเสริมของบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้หรือไม่ ?

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด ไม่สามารถสมัครบัตรเสริมได้

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ ได้หรือไม่ ?

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารและบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดที่ไหนได้บ้าง ?

สามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่สาขา บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และสาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติบัตรใช้ระยะเวลากี่วัน ?

ธนาคารกสิกรใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติบัตร 7-15 วันทำการ

จะทราบผลการอนุมัติบัตรเมืองไทยเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้อย่างไร ?

สามารถตรวจสอบสถานะและการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

รับเครดิตเงินคืน 0.25%

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium), แบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Term), แบบประกันภายในกำหนดเวลาและแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกโครงการ (ยกเว้น PA Return Bonus) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการแบ่งจ่ายทุกประเภท, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) และดอกเบี้ย, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-APL) และดอกเบี้ย, และการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนและหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตฯ ของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • กรณีที่มีรายการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัย กรณีที่ยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในทุกกรณี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน หรือกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้วและใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเครดิตเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตฯ นั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขและยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร

รับคะแนนสะสม 2 ต่อ ได้ทั้ง K Point และ
Smile Point

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม 2 ต่อ

 • ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดเท่านั้น
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม K Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามระเบียบที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด

พิเศษ! รับเครดิตเงินคืน 1% ที่ PTT Station

เงื่อนไข

 • เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดระดับ Pink Gold ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืน 160 บาท/ท่าน/เดือน)
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมภายใน 3 รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนและหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขและยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วม โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร