บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

บัตรเครดิต Muangthai Smile Credit Card

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

ความประทับใจของคนหัวคิดทันสมัย

ข้อเสนอพิเศษ

เดินทางอย่างวางใจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
วงเงินสูงสุด 6,000,000 บาท

พักผ่อนก่อนบินที่ Miracle Lounge

payWave

จ่ายง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น
สะดวกสบาย เหนือใคร แค่แตะบัตร

แบ่งจ่ายสบาย...นานสูงสุด 10 เดือน

เลือกแบ่งจ่าย 0% ที่ร้านค้านานสูงสุด 10 เดือน
หรือแบ่งจ่ายผ่าน K PLUS ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

รายละเอียดการสมัคร

 • {{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

{{ card.cardTitle }}

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดคืออะไร ?

บัตรเครดิตที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่าง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกสิกรไทย ด้วยแนวคิด “บัตรประกันความประทับใจของคนหัวคิดทันสมัย” โดยลูกค้าผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากธนาคารกสิกร

คุณสมบัติพิเศษที่สามารถสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้ ?

ผู้ที่สามารถสมัครบัตรนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผู้สมัครบัตรเครดิตการ์ดของธนาคารกสิกรไทย โดยบัตรเครดิตดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย และการอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารกสิกรไทย

ทั้งนี้ บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารและบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเสริมของบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้หรือไม่ ?

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด ไม่สามารถสมัครบัตรเสริมได้

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ ได้หรือไม่ ?

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารและบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดที่ไหนได้บ้าง ?

สามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่สาขา บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และสาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติบัตรใช้ระยะเวลากี่วัน ?

ธนาคารกสิกรใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติบัตร 7-15 วันทำการ

จะทราบผลการอนุมัติบัตรเมืองไทยเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดได้อย่างไร ?

สามารถตรวจสอบสถานะและการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

รับเครดิตเงินคืน 0.25%

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium), แบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Term), แบบประกันภายในกำหนดเวลาและแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกโครงการ (ยกเว้น PA Return Bonus) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการแบ่งจ่ายทุกประเภท, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) และดอกเบี้ย, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-APL) และดอกเบี้ย, และการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนและหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตฯ ของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • กรณีที่มีรายการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัย กรณีที่ยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในทุกกรณี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน หรือกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้วและใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเครดิตเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตฯ นั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขและยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร

รับคะแนนสะสม 2 ต่อ ได้ทั้ง K Point และ
Smile Point

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม 2 ต่อ

 • ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดเท่านั้น
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม K Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามระเบียบที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด

พิเศษ! รับเครดิตเงินคืน 1% ที่ PTT Station

เงื่อนไข

 • เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดระดับ Pink Gold ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืน 160 บาท/ท่าน/เดือน)
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมภายใน 3 รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนและหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขและยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วม โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร