​​​​

บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัว​กสิกรไทย

เอกสารบริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัว​กสิกรไทย

เอกสารดาวน์โหลด
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย175 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเป็นร้านค้า (K-Merchant)631 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay)301 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ - บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-eDocument)180 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K PLUS SME165 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K-Cash Connect Plus181 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Bulk Gateway164 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการชำระค่าน้ำมันผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก158 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการหนังสือค้ำประกันกสิกรไทย (K-Letter of Guarantee)392 KB
คำแนะนำ และเงื่อนไขใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย (Corporate Executive Card)360 KB