22/6/2560

ยุคโลจิสติกส์ 4.0 ดันขนส่งพุ่ง

​​       ​​​ในปี 2560 นี้ คาดว่า ธุรกิจโลจิสติกส์น่าจะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตจากการเบิกจ่ายโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยพื้นตัว และการส่งออกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ยังผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกัน      ธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 2560 จะเติบโตดี โดยรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์โดย Third Party Logistics Provider หรือ 3PL ซึ่งเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบและครบวงจร ส่งผลไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบทั้งการขนส่งเติบโตได้เป็นอย่างดี การเติบโตจะสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้น โดยการลงทุนภาครัฐจะเป็นแรงส่งหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อีกปัจจัยสำคัญคือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล


 
      สถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันมีความเข้มข้นมาก เนื่องด้วยรูปแบบในการดำเนินธุรกิจมีการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่จากต่างชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากจากการมีข้อได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการให้บริการขนส่งที่​​เป็นระบบ รวดเร็ว และครบวงจร     
การปรับตัวเข้าหาสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอน่าจะเป็นหนทางที่จะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้ ท่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากของการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องตื่นตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ​

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม