26/5/2560

อินเดีย อาหรับ สุดยอดขุมทรัพย์ SME ไทย

​     ปี 2560 เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาเติบโตดีขึ้นทั้งตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป รวมถึงตลาดใหม่ที่พร้อมเติบโตต่อจากนี้ โดยตลาดที่น่าสนใจนั้นก็คือ ตลาดเอเชียใต้และอาหรับ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมา และเป็นตลาดที่สินค้าไทยยังทำตลาดได้อีกมาก     สิ่งที่ต้องตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคของทั้งสองตลาดนี้ มีความผูกพันกับศาสนาค่อนข้างมาก ซึ่ง SME ต้องเข้าใจรายละเอียดของตลาดเหล่านี้เพื่อจะได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด โดยสินค้าอาหารน่าจะเหมาะกับ SME ไทยที่ต้องการจะไปเปิดตลาดใหม่     อุปสรรคสำคัญที่ต้องพึงระวังคือ การปกครองที่แบ่งเป็นรัฐ ทำให้กฎระเบียบระหว่างรัฐแตกต่างกันไป ไม่เพียงเท่านั้นด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีผลต่อการใช้กลยุทธ์เจรจาทางธุรกิจ ควรต้องมีผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่เป็นคนท้องถิ่น     อาหรับโดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (UAE) เป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ชาวอาหรับมีฐานะดีสามารถเลือกบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านราคา แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้บรรยากาศการใช้จ่ายของประชาชนซบเซาลง แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคกระเตื้องขึ้นเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเติบโต     ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจทำตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย อาหรับหรือตลาดอื่น ในระยะเริ่มแรกควรทดลองตลาดและหาฐานลูกค้า โดยไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือติดต่อหาตัวแทนนำสินค้าไทยไปจำหน่ายผ่านหน่วยงานราชการของไทย อันจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำตลาดใหม่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในระยะต่อไปเมื่อมีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดแล้ว อาจขยับหาลู่ทางร่วมทุนกับผู้นำเข้าในต่างประเทศได้ หรือลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นฐานกระจายสินค้าไปยังประเทศที่ 3 โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อผลิตและส่งออก

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม