โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 1. บจก. หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนข้าวกล้า ถือหุ้นโดย บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 100%
 2. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%
 3. SOVANNAPHUM LIFE ASSURANCE PUBLIC CO.,LTD. ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 49%
 4. บจก. เมืองไทย โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 99%
 5. บจก. เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 100%
 6. บจก. ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%
 7. บจก. โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 100%
 8. บจก. บีคอน อินเตอร์เฟซ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร เอกซ์ 100%
 9. บจก. กสิกร ไลน์ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 50%
 10. บจก. ไอเจ็น ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
 11. KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 100%
 12. บจก. คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร เอกซ์ 100%
 13. บจก. ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน ถือหุ้นโดย บจก. ยูนิต้า แคปิทัล 100%
 14. บจก. กสิกร ไลน์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร ไลน์ 100%
 15. บจก. KASIKORN VISION ANALYTICS ถือหุ้นโดย บจก. บจก. กสิกร วิชั่น 100%
 16. บจก. KBTG VIETNAM ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 100%
 17. ธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย ถือหุ้นโดย บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด 62.35% และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 5.15%

ร​ายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่ธนาคารอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเหล่านั้น

 1. 1. บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย
 2. 2. บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
 3. 3. บจก. ลิสซิ่งกสิกรไทย
 4. 4. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 5. 5. บจก. กสิกร ไลน์
 6. 6. บจก. กสิกร แล็บส์
 7. 7. บจก. กสิกร เอกซ์
 8. 8. บจก. กสิกร ไลน์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 9. 9. บจก. โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเก​อร์

​​​​