ช่วยเหลือ

โอนเงินผิดบัญชีบน K PLUS จะต้องดำเนินการอย่างไร (กรณีโอนไปบัญชีกสิกรไทย)

หลังจากทราบว่าโอนเงินผิดบัญชี ให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้

 1. เตรียมหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินดังนี้

  ข้อมูลบัญชีต้นทาง

  • วันเวลาที่ทำรายการ
  • เลขที่บัญชีต้นทาง (บัญชีที่ธนาคารต้องคืนเงิน)
  • ช่องทางที่ทำรายการโอนเงิน

  ข้อมูลบัญชีปลายทางที่ผิด

  • ชื่อบัญชีปลายทาง (ที่โอนผิด)
  • เลขที่บัญชีปลายทาง (ที่โอนผิด -สำหรับตัดเงิน)
  • จำนวนเงินที่ทำรายการ (ที่ต้องคืนเงิน)

  ข้อมูลบัญชีปลายทางที่ถูกต้อง

  • ธนาคารปลายทางที่ต้องการทำรายการจริง
  • เลขที่บัญชีปลายทางที่ต้องการทำรายการจริง
  • สาเหตุการโอนผิดพลาด
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
 2. แจ้งรายละเอียดมาที่ธนาคารกสิกรไทยผ่านช่องทาง ดังนี้
  • LINE Official Account : @kbanklive
  • Facebook : KBank Live
  • โทร : K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 03
  • อีเมล : info@kasikornbank.com
หลังจากได้รับการติดต่อแล้วธนาคารจะดำเนินการต่ออย่างไร (กรณีโอนไปบัญชีกสิกรไทย)

ธนาคารจะช่วยประสานงานแจ้งเรื่องไปยังเจ้าของบัญชีปลายทาง ทั้งนี้ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินคืน หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีปลายทาง

 • หากธนาคารติดต่อสำเร็จ และปลายทางยินยอมให้คืนเงิน ธนาคารจะปรับปรุงยอดคืนให้ภายใน 5 วันปฏิทิน (สำหรับกรณีบัญชีปลายทางเป็นบุคคลธรรมดา) และภายใน 21 วันปฏิทิน (สำหรับกรณีบัญชีปลายทางเป็นนิติบุคคล)
 • หากธนาคารติดต่อไม่สำเร็จ หรือ ปลายทางไม่ยินยอมคืนเงิน แนะนำลูกค้าติดต่อแจ้งความ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
โอนเงินผิดบัญชีบน K PLUS จะต้องดำเนินการอย่างไร (กรณีโอนไปบัญชีธนาคารอื่น)

กรณีลูกค้าโอนเงินผิดบัญชีไปธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกสิกรไทย ขอให้ลูกค้าเตรียมเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน(ลงลายมือชื่อ)
 2. สำเนาหลักฐานการทำรายการ
 3. สำเนาใบแจ้งความ หนังสือตราครุฑ ที่มีเลขที่ ตช.
 4. แบบฟอร์มโอนเงินผิดบัญชีที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยท่านสามารถแจ้งเรื่องขอแบบฟอร์มโอนเงินผิดบัญชีผ่านสาขา หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 03

และส่งเอกสารทั้ง 4 รายการ ผ่าน E-mail: info@kasikornbank.com หรือ Fax: 02-8888882 กด 7 โดยขอให้จัดส่งเอกสารมาให้ธนาคารภายใน 3 วันปฏิทิน หลังจากได้โทรแจ้งปัญหาโอนเงินผิดบัญชีกับธนาคาร

หลังจากได้รับการติดต่อแล้วธนาคารจะดำเนินการต่ออย่างไร (กรณีโอนไปบัญชีธนาคารอื่น)

ธนาคารจะช่วยประสานงานแจ้งเรื่องไปยังธนาคารปลายทาง ทั้งนี้ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินคืน หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีปลายทาง

 • หากธนาคารติดต่อสำเร็จ และปลายทางยินยอมให้คืนเงิน ธนาคารจะปรับปรุงยอดคืนให้ภายใน 28 วันปฏิทิน หลังจากที่ทางธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากธนาคารติดต่อไม่สำเร็จ หรือ หรือปลายทางไม่ยินยอมคืนเงิน แนะนำลูกค้าติดต่อแจ้งความ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
โอนเงินไปต่างธนาคาร ผ่าน K PLUS แล้ว ปลายทางแจ้งว่ายังไมได้รับเงินจะต้องดำเนินการอย่างไร

หากปลายทางแจ้งว่ายังไม่ได้รับเงิน ให้ลูกค้าแจ้งมายังธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ช่องทาง K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 กด 03

 • หากเป็นรายการก่อน 23.00 น. ธนาคารปลายทางจะปรับปรุงรายการภายในวันปฏิทินถัดไป เวลาไม่เกิน 19.00 น.
 • หากเป็นรายการในช่วงเวลา 23.00 น. - 24.00 น. ธนาคารปลายทางจะปรับปรุงรายการภายใน 2 วันปฏิทินถัดไป เวลาไม่เกิน 19.00 น.
ทำไมธนาคารปลายทางถึงไม่ได้รับเงินทันที

กรณีพบปัญหาบัญชีปลายทางไม่เห็นรายการเงินเข้าทันที ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ธนาคารปลายทาง ซึ่งโดยปกติทุกธนาคารจะต้องนำเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อย ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้