ช่วยเหลือ

การโอน เติม จ่าย ผ่าน K PLUS มีการจำกัดวงเงินสูงสุดไว้ที่่เท่าไร ?

วงเงินรวมเริ่มต้น 100,000 บาทต่อวัน โดยลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินได้ด้วยตนเองผ่าน K PLUS สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวัน (การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองที่อยู่บน K PLUS จะไม่จำกัดวงเงินรวมต่อวัน)

การปรับเพิ่มวงเงินการโอนมีผลเมื่อใด ?

การเพิ่มหรือลดวงเงินทำรายการสามารถทำได้ทันทีบน K PLUS

วงเงินทำรายการต่อวันครอบคลุมธุรกรรมใดบ้าง ?

วงเงินทำรายการต่อวันบน K PLUS ครอบคลุมถึงวงเงินการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารกสิกรไทย การโอนเงินระหว่างธนาคาร การซื้อประกัน และการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่จะไม่ถูกนำไปรวมกับวงเงินการถอนเงินไม่ใช้บัตร วงเงินในการซื้อกองทุน และวงเงินชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์

วงเงินทำรายการต่อวันในการซื้อกองทุน วงเงินต่อวันในการซื้อประกัน และวงเงินต่อวันการถอนเงินไม่ใช้บัตร ถูกกำหนดไว้เท่าไร และสามารถเพิ่มได้หรือไม่ ?

วงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมต่างๆ มีดังนี้

  • วงเงินต่อวันในการซื้อกองทุนถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ไม่สามารถเพิ่มได้
  • วงเงินต่อวันถอนเงินไม่ใช้บัตรกำหนดไว้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ซึ่งการถอนเงินแต่ละครั้งตู้ ATM สามารถจ่ายธนบัตรได้ไม่เกินครั้งละ 30 ใบ
  • วงเงินต่อวันในการซื้อประกันจะถูกนับรวมกับวงเงินการโอนต่อวัน สามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวัน
การโอนเงินต่างธนาคารมีการจำกัดวงเงินสูงสุดไว้ที่เท่าไร

500,000 บาทต่อรายการ