Middle|Left White

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บัตรสำหรับผู้ที่เดินทาง
ไปประเทศจีนเป็นประจำ


InvisibleSectionName
10
 
สิทธิประโยชน์​​
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 
คะแนนสะสม
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 
บริการเสริม
 
 
 
InvisibleSectionName
40
 
รายละเอียดการสมัคร
 
 
 
HtmlBlock
12
 
สบายใจตลอดการเดินทาง  

มากกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินอัตราพิเศษ

เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุล CNY, HKD Bank Buying rate +0.02 จากอัตราปกติและ Bank Selling rate - 0.02 จากอัตราปกติ

 
Middle|Center
 
HtmlBlock
12
 
 

​​​​​​​หมดกังวลเรื่องการสื่อสารด้วยล่ามภาษาจีนส่วนตัว

โดยบริการแปลภาษาจีนผ่าน K-Contact Center

 
Middle|Center
 
HtmlBlock
14
 
สบายใจตลอดการเดินทาง  

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 8,000,000 บาท

หมายเหตุ: เมื่อใช้บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์แพลทินัมกสิกรไทยชำระค่าโดยสาร


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
21
 
 
 

รับคะแนนสะสม
แลกสิทธิพิเศษมากมาย

ยอดใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน และรับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศจีน, ฮ่องกง และมาเก๊า ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 
Middle|Left
 
​​

เงื่อนไขคะแนนสะสมของบัตรเครดิตกสิกรไทย

 • สงวนสิทธิ์ในการเข้าคะแนนสะสม เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5,000 คะแนน / ท่าน / รอบบัญชี
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย ที่ร้านค้าในประเทศจีน, ฮ่องกง และมาเก๊าเท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณยอดคะแนนสะสมเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ - สกุลเดียวกัน เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า คือคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 1 เท่า รวมได้คะแนนสะสม 2 เท่า โดยคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 2 รอบบัญชีหรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขโครงการ
 • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษเฉพาะรายการที่ชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
HtmlBlock
31
 

บริการเสริมของบัตรเครดิต

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัคร

 
 
 
HtmlBlock
13
 
 
 

​พักผ่อนก่อนบินที่
TG Lounge
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพียงแสดงบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์แพลทินัมคู่กับ Boarding Pass ​การบินไทย

 
Middle|Right
 

หมายเหตุ

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยพร้อม Boarding Pass ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจ บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า

HtmlBlock
41
 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • ​​รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป ​
  ​​สำหรับบัตรคลาสสิก

  รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป ​
  สำหรับบัตรทอง

  รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรแพลทินัม​​

 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • ​รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป ​

  ​​สำหรับบัตรคลาสสิก

  รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป ​
  สำหรับบัตรทอง

  รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรแพลทินัม​​

 • ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​

ผู้มีเงินออม

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • เงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ชาวต่างชาติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 - 80 ปี

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 • อายุ 20-80 ปี
 • มีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม/ 30,000 บาท สำหรับบัตรทอง/ 15,000 บาท สำหรับบัตรคลาสสิก
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
 • ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร

 
เอกสาร

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า
  ​(สำหรับชาวต่างชาติ​)


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต 
 
 
HtmlBlock
43
 

คำถามที่พบบ่อย

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทยคืออะไร ?

เป็นบัตรเครดิตแบบ Chip ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay ทั่วประเทศและทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ​และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย UnionPay ทั่วประเทศ

จุดเด่นของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทยคืออะไร ?

สามารถรองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า (ในประเทศจีนและเขตปกครองพิเศษนั้น ร้านค้าจะรับบัตรยูเนี่ยนเพย์เป็นส่วนใหญ่) และยังสามารถใช้ได้อีกกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

สิทธิประโยชน์หลักเหมือนบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม โดยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า (ยอดใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561​ สูงสุด 5,000 คะแนน / ท่าน / รอบบัญชี
 • สิทธิพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ CNY HKD เมื่อแลกเงินผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ดังนี้ Bank Buying rate +0.02 จากอัตราปกติ / Bank Selling rate - 0.02 จากอัตราปกติ
 • บริการแปลภาษาจีน (Travelling Assistance) ธนาคารจะให้บริการแปลภาษาให้กับผู้ถือบัตร โดยเป็นตัวแทนสื่อสารกับชาวจีนแทนผู้ถือบัตรที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือ ผ่าน K-Contact Center 02-8888888
มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทยหรือไม่ ?

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม

สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?

ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทยกรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?

ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?

สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ UnionPay​ เลือก “Globalization” และ “Exchange Rate” หรือที่ Link http://en.unionpay.com/front_ExchangeRate.html


 
 
 
None
32
 
 
 

จัดการเรื่องบัตรเครดิตได้ง่า​​ย ๆ ผ่าน K PLUS

 • เปิดใช้งานบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

  
​​
 
 
 
CardSlider
11
 
​บัตรแพลทินัมสิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรทอง
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรคลาสสิก​สิทธิประโยชน์บัตร


 

 
 
 
​บัตรแพลทินัม

มากกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินอัตราพิเศษ

เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุล CNY, HKD buying rate +0.02 จาก อัตราปกติ และ selling rate - 0.02 จาก อัตราปกติ


ล่ามภาษาจีนส่วนตัว

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารด้วยบริการแปลภาษาจีนผ่าน K-Contact Center

พักผ่อนก่อนบินที่
TG Lounge
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพียงแสดงบัตรเครดิตแพลทินัม คู่กับ Boarding Pass การบินไทย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยพร้อม Boarding Pass การบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจ บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 8,000,000 บาท*

*เมื่อใช้บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์แพลทินัมกสิกรไทยชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต​

รับคะแนนสะสม

25 บาท = 1 คะแนน และรับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561​

เว็บไซต์ KBank Card
เงื่อนไขคะแนนสะสม
บัตรทอง​​​​​​​​​​​

มากกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินอัตราพิเศษ

เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุล CNY, HKD buying rate +0.02 จาก อัตราปกติ และ selling rate - 0.02 จาก อัตราปกติ

ล่ามภาษาจีนส่วนตัว

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารด้วยบริการแปลภาษาจีนผ่าน K-Contact Center

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 2,000,000 บาท*

*เมื่อใช้บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ทองกสิกรไทยชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต

รับคะแนนสะสม

25 บาท = 1 คะแนน และรับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561​

เว็บไซต์ KBank Card
เงื่อนไขคะแนนสะสม
บัตรคลาสสิก

มากกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินอัตราพิเศษ

เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุล CNY, HKD buying rate +0.02 จาก อัตราปกติ และ selling rate - 0.02 จาก อัตราปกติ

ล่ามภาษาจีนส่วนตัว

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารด้วยบริการแปลภาษาจีนผ่าน K-Contact Center

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท*

*เมื่อใช้บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์คลาสสิก​กสิกรไทยชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต

รับคะแนนสะสม

25 บาท = 1 คะแนน และรับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

เว็บไซต์ KBank Card​
เงื่อนไขคะแนนสะสม
​​
​​​ ​​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HtmlBlock
 
 
 
 
 
HtmlBlock
 
 

​​