สินเชื่อบ้าน

โปรโมชั่นพิเศษ

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคเหนือ

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคเหนือ
วันนี้ – 15 ธ.ค. 2566

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเดียวกันกับงาน Money Expo Chiangmai สมัครได้ทุกสาขาทั่วภาคเหนือ

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคกลาง

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคกลาง
วันนี้ – 15 ธ.ค. 2566

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 และงาน Home–Loan-NPA Grand Sale 2023 สมัครได้ทุกสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566

พบโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษสุด
สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

สินเชื่อบ้านสีเขียว โปรรักษ์โลก

สินเชื่อบ้านสีเขียว โปรรักษ์โลก
วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

ซื้อบ้านใหม่ บ้านประหยัดพลังงาน รับดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้ 110% ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคเหนือ
วันนี้ – 15 ธ.ค. 2566

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเดียวกันกับงาน Money Expo Chiangmai สมัครได้ทุกสาขาทั่วภาคเหนือ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้ารายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 1.45% MRR 5.85% 6.75%
ผู้ประกอบการ MRR - 0.45% MRR + 0.50% 6.85% 7.42%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

สำหรับลูกค้ารายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ถึงน้อยกว่า 50,000 บาท

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 0.95% MRR + 1.00% 6.35% 7.50%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตามที่ธนาคารกำหนดและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อขั้นต่ำ 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้และไม่ยกเลิกประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ /บ้านมือสอง/บ้านพร้อมโอน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ายื่นกู้ผ่านทุกสาขาทั่วภาคเหนือ

หมายเหตุ :

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคกลาง
วันนี้ – 15 ธ.ค. 2566

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 และงาน Home–Loan-NPA Grand Sale 2023 สมัครได้ทุกสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้ารายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 1.45% MRR 5.85% 6.75%
ผู้ประกอบการ MRR - 0.45% MRR + 0.50% 6.85% 7.42%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

สำหรับลูกค้ารายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ถึงน้อยกว่า 50,000 บาท

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 0.95% MRR + 1.00% 6.35% 7.50%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 – 15 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตามที่ธนาคารกำหนดและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อขั้นต่ำ 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้และไม่ยกเลิกประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ /บ้านมือสอง/บ้านพร้อมโอน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ายื่นกู้ผ่านทุกสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง

หมายเหตุ :

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566

พบโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษสุดสำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR – 2.57% MRR – 2.00% 4.73% 5.09%
ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่
50,000 – 250,000 บาท
MRR +0.43% MRR +0.50% 7.73% 7.77%
ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป MRR – 2.07% MRR – 1.50% 5.23% 5.59%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายใน 31 มกราคม 2567
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้
  ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและ
  ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัย
  ทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ /
  บ้านมือหนึ่ง / บ้านพร้อมโอน

  (ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง)

หมายเหตุ :

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30%
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ


สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 - 50,000 บาท

อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR +0.93% MRR +1.00% 8.23% 8.27%
ผู้ประกอบการ MRR +1.43% MRR +1.50% 8.73% 8.77%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายใน 31 มกราคม 2567
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และ
  ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้
  ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 ถึงน้อยกว่า 50,000 บาทและทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
  ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัย
  ทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ /
  บ้านมือหนึ่ง / บ้านพร้อมโอน

  (ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง)

หมายเหตุ :

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30%
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

ได้กู้เงินเพิ่ม ดอกเบี้ยถูกสุดๆ

Refinance Super Save 2021
15 ก.พ. 64 – 31 พ.ค. 64

ผ่อนสบายสุดๆ กับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.60% พร้อมรับวงเงินกู้สูงสุด 100%
ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญ
Refinance Super Save 2021
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ทำประกันตามเงื่อนไข MRR - 2.37% MRR - 1.50% 3.60% 4.16%
อัตราดอกเบี้ยทำประกันตามเงื่อนไข
ปีที่ 1-3MRR - 2.37%
หลังจากนั้น
จนตลอดอายุสัญญา
MRR - 1.50%
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
3.60%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
4.16%
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร
วันนี้ - 30 ก.ย. 66

กู้ผ่านง่าย ดอกเบี้ย 3.90% กู้เพิ่มได้สูงสุด 100% เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR -3.15% MRR -1.00% 3.90% 5.22%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR -1.00% MRR -1.00% 6.05% 6.05%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.05% (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • เฉพาะของโครงการหมู่บ้านของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร
วันนี้ - 30 ก.ย. 66

รีไฟแนนซ์บ้าน + กู้เพิ่มติดแผงโซลาร์ รับดอกเบี้ยพิเศษ 3.90% เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์

เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR -3.15% MRR -1.00% 3.90% 5.22%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งโซลาร์ รูฟ เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไปและติดตั้งโซลาร์รูฟ เดือนที่ 1 - 3 = 0%
เดือนที่ 4 - 36 = MRR -2.84%
MRR -1.00% 3.86% 5.18%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

พิเศษสำหรับกรณีที่ Refinance เพื่อติดตั้ง Solar Roof

รับเพิ่ม K Point จำนวน 50,000 คะแนน (เฉพาะ 50 ท่านแรกที่จดจำนองหลักประกัน)

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.05% (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • เฉพาะของโครงการหมู่บ้านของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคอีสาน

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคอีสาน
วันนี้ - 29 ก.ย. 66

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรสุดคุ้มเดียวกันกับงาน Money Expo Korat 2023 สมัครได้ทุกสาขาทั่วภาคอีสาน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้ารายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 1.45% MRR 5.60% 6.49%
ผู้ประกอบการ MRR - 0.45% MRR + 0.50% 6.60% 7.18%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

สำหรับลูกค้ารายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 ถึงน้อยกว่า 50,000 บาท

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 0.95% MRR + 1.00% 6.10% 7.25%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll
 • หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.05% (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อขั้นต่ำ 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้และไม่ยกเลิกประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่/บ้านมือสอง/บ้านพร้อมโอน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ายื่นกู้ผ่านสาขาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคตะวันออก

เทศกาลสินเชื่อบ้านภาคตะวันออก
วันนี้ - 29 ก.ย. 66

ขยายระยะเวลาความสุขทั่วทั้งภาค รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเดียวกันกับงาน Money Expo Rayong 2023 สมัครได้ทุกสาขาทั่วภาคตะวันออก

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้ารายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 1.45% MRR 5.60% 6.49%
ผู้ประกอบการ MRR - 0.45% MRR + 0.50% 6.60% 7.18%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

สำหรับลูกค้ารายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 ถึงน้อยกว่า 50,000 บาท

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
รายได้ประจำ MRR - 0.95% MRR + 1.00% 6.10% 7.25%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll
 • หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.05% (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด และทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อขั้นต่ำ 100% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้และไม่ยกเลิกประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า โดยสำหรับอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่/บ้านมือสอง/บ้านพร้อมโอน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ายื่นกู้ผ่านสาขาพื้นที่ภาคตะวันออก

รายละเอียดหลักประกัน
ดอกเบี้ย และวงเงิน

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้าน เบื้องต้น

กรุณาระบุอายุ 20 - 69 ปี

กรุณาระบุรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

วงเงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

ภาระหนี้ที่ต้องระบุไม่เกิน xxxx บาท หรือเพิ่มรายได้ต่อเดือน

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้าน

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ธนาคารแจ้งผล การอนุมัติสินเชื่อ

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

สำรวจและประเมิน ราคาหลักประกัน

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ลงนามในสัญญากู้

ลงนามในสัญญากู้

โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง

ทำสัญญา
และจดจำนอง ณ กรมที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติผู้กู้
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารประกอบการสมัคร

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • หมายเหตุ :
  กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • หมายเหตุ :
  กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)

 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • หมายเหตุ :
  กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)

 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำถามที่พบบ่อย

ชาวต่างชาติสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติ ที่สามารถกู้สินเชื่อบ้านได้ ต้องมีใบต่างด้าว หรือ ทะเบียนบ้าน ทร.14
(เล่มสีน้ำเงิน) หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยื่นขอเงินกู้และถือกรรมสิทธิ์ได้เฉพาะห้องชุด แต่ต้องตรวจสอบสัดส่วน
การถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ
ตามที่กฎหมายกำหนดกับเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุดก่อนการยื่นกู้
กรณีมีเพียงใบ work permit อย่างเดียว
ไม่สามารถขอกู้ได้

ข้าราชการบำนาญ / เกษียณอายุสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

ข้าราชการเกษียณอายุสามารถกู้ได้

 • เงื่อนไข : ผู้กู้อายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เอกสารเพิ่มเติม :
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
กู้สินเชื่อบ้านร่วมกับใครได้บ้าง ได้สูงสุด
กี่คน ?

ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน โดยผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงคู่สมรส
ไม่จดทะเบียน และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและ
ผู้กู้ร่วม ถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)

หากไม่มี Slip เงินเดือนสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

ไม่มี Slip เงินเดือนก็สามารถกู้ได้ โดยสามารถใช้เอกสารแทน Slip ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • ใบ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
มีรายได้เข้าบัญชี KBank มีสิทธิพิเศษอะไรในการกู้สินเชื่อบ้านบ้าง ?

สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทยจะได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอัตราพิเศษ และใช้เอกสารการยื่นกู้น้อยกว่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

กู้สินเชื่อบ้านต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านหรือไม่ ?

ทางธนาคารไม่ได้มีข้อบังคับในการให้ผู้กู้ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน และการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านไม่เกี่ยวข้องต่อการอนุมัติสินเชื่อใดๆ โดยแนะนำว่าผู้ขอสินเชื่อบ้านควรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านเพื่อจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในกรณีที่กู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร

กู้สินเชื่อบ้านต้องทำประกันอัคคีภัยสำหรับหลักประกันหรือที่อยู่อาศัยหรือไม่ ?

ผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารจะต้องทำประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันเเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น โดยผู้กู้สามารถเลือกทำประกันอัคคีภัยกับธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องการได้

เอกสารที่ใช้ในการกู้มีอะไรบ้าง ?

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารและการสมัครได้ที่ รายละเอียดการสมัคร

วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้กี่บาท ?

ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลวงเงิน

ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร ?

กู้ได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

กู้สินเชื่อบ้านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการกู้สินเชื่อบ้าน มีดังนี้

 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 3. ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ 0.05% ของวงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000 บาท
 4. ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)
วงเงินสินเชื่อบ้านเริ่มต้นที่กี่บาท ?

การกำหนดวงเงินขั้นต่ำ พิจารณาจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน (โดยใช้ราคาที่ต่ำกว่ามากำหนดวงเงิน) ซึ่งราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน (แล้วแต่กรณี) ต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

สามารถกู้ตกแต่งได้หรือไม่ ?

ปัจจุบัน สินเชื่อบ้านของธนาคารฯ ไม่มีวงเงินกู้สำหรับการตกแต่งบ้าน

ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

สามารถศึกษารายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่ ตารางดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?

ธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?

สามารถติดตามสถานะการสมัครได้โดยติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการท่าน หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 887

สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?

ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มจากค่างวดปกติได้ตามที่ต้องการ และสามารถปิดวงเงินทั้งหมดหรือไถ่ถอนหลักประกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

โดยปกติแล้ว ทางธนาคารได้ทำการหักค่างวดสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ หากต้องการชำระค่างวดเพิ่มเติม สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. K PLUS ดูขั้นตอนโดยละเอียด
 2. ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชน และแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 887
back to top icon