​​​​​

บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์​

เอกสารบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์​

เอกสารดาวน์โหลด
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K-Corporate Mobile Payment สำหรับผู้ชำระเงิน197 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Online Direct Debit สำหรับผู้รับชำระเงิน172 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Real-time Direct Debit สำหรับผู้รับชำระเงิน170 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K-Cash Connect Plus181 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Bulk Gateway164 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ ODD/RDD/RCDD สำหรับผู้ชำระเงิน174 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Report Management System (RMS)176 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรายการเดินบัญชี ผ่าน SWIFT MT940248 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ e-Tax invoice & e-Receipt201 KB