คนมีเครดิตดี กู้เงินง่าย ได้เงินไว คนมีเครดิตดี กู้เงินง่าย ได้เงินไว

คนมีเครดิตดี กู้เงินง่าย ได้เงินไว

เมื่อได้รับเงินกู้จากธนาคารเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล หรือนำไปใช้ในธุรกิจ จากนั้นเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ เพียงนำเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร เพียงเท่านี้จะทำให้มีเครดิตดีไปโดยปริยาย สำหรับแนวทางที่ทำให้มีเครดิตดี เช่น

แนวทางที่ทำให้มีเครดิตดี

แนวทางที่ทำให้มีเครดิตดี

 • ทำหักบัญชีเพื่อชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการลืมชำระเงิน หรือชำระล่าช้า
 • กรณีเงินหมุน หรือกู้เบิกเงินเกินบัญชี ใช้เป็นบัญชีรับ-จ่ายในธุรกิจ ใช้ตามความจำเป็นในธุรกิจ
 • กรณีเงินก้อน หรือเงินกู้ เตรียมเงินที่ต้องชำระให้เพียงพอก่อนวันสิ้นเดือน

แนะนำให้ทำหักบัญชีเพื่อชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการลืมชำระเงิน หรือชำระล่าช้า และควรหลีกเลี่ยงการชำระขั้นต่ำ* และใช้วงเงินเกือบเต็มตลอดเวลา เช่น มีวงเงิน 100,000 บาท มียอดใช้วงเงินเฉลี่ยในแต่ละเดือนมากกว่า 90,000 บาท หรือมากกว่า 90% ซึ่งจะทำให้มีประวัติการเงินกับธนาคารที่ไม่ค่อยดี ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระเงินอัตโนมัติผ่าน K-Contract Center โทร. 02-8888888 หรือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารที่สะดวก

กรณีเงินหมุน หรือกู้เบิกเงินเกินบัญชี แนะนำให้ใช้เป็นบัญชีเดียวกับบัญชีรับ-จ่ายในธุรกิจ เพื่อใช้สำหรับซื้อสินค้าเข้ามาขายในร้าน และเมื่อขายสินค้าได้ควรนำเงินเข้าบัญชีทันที เพื่อจะได้ลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ควรใช้จ่ายในธุรกิจเท่านั้น และใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ควรนำเงินไปใช้จ่ายเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ และควรหลีกเลี่ยงการใช้วงเงินเกือบเต็มตลอดเวลา และเลี่ยงการชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ถึงจะไม่ผิดเงื่อนไขที่กำหนดก็ตาม แต่จะทำให้มีประวัติทางการเงินกับธนาคารที่ไม่ค่อยดี

กรณีเงินก้อน หรือเงินกู้ แนะนำให้เตรียมเงินที่ต้องชำระให้เพียงพอก่อนวันสิ้นเดือน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดระบบจะทำการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 22,000 บาท ภายใน 5 ปี (60 เดือน) กำหนดให้ต้องจ่ายทุกวันสิ้นเดือน

การมีเครดิตดีแล้วจะช่วยในเรื่องอะไรบ้าง

เมื่อได้กู้เงินจากธนาคาร และสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงเท่านี้ จะทำให้เป็นคนที่มีเครดิตที่ดี เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น ซึ่งผลของการเป็นคนที่มีเครดิตดีจะช่วยส่งผลดีในเรื่องอะไรบ้าง เช่น

ผลดีของการมีเครดิตดี

ผลดีของการมีเครดิตดี

 • สร้างความเชื่อมั่น(น่าเชื่อถือ)ให้กับคู่ค้าหรือคู่สัญญารายใหม่
 • กู้เงินง่าย
 • ได้รับเงินไว
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีติดตัวไปตลอด

สร้างความเชื่อมั่น (น่าเชื่อถือ) ให้กับคู่ค้าหรือคู่สัญญารายใหม่ ในหลายครั้งผู้กู้หาคู่ค้ารายใหม่ๆ ได้ ซึ่งคู่ค้าบางรายกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ต้องนำหนังสือรับรองเครดิตหรือหนังสือรับรองสินเชื่อ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม มาแสดงกับคู่ค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการค้าขายกัน หากไม่มีหนังสือรับรองฯ มาแสดง ก็จะทำให้ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งธนาคารจะออกหนังสือรับรองฯ ให้เฉพาะผู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดีเท่านั้น

กู้เงินง่าย** ผู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี (ผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด) เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาของธนาคาร ซึ่งน่าเสียดายที่มีผู้ขอกู้จำนวนหนึ่งที่ขอสินเชื่อไม่ได้เนื่องจากประวัติการเงินไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคาร นอกจากนี้สินเชื่อบางประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับผู้ที่มีประวัติดี ทำให้กู้ง่ายขึ้น เพียงยื่นบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องแสดงเอกสารรายได้ เพียงแต่ภาระผ่อนใหม่ ต้องไม่มากกว่าภาระการผ่อนเดิม เช่น เดิมเคยผ่อนเดือนละ 22,000 บาท หากต้องการกู้ใหม่ภาระผ่อนต้องไม่เกิน 22,000 บาท สำหรับสินเชื่อที่รองรับกับผู้ที่มีประวัติดี เช่น

ข้อควรรู้ : หากต้องการใช้เงินมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดสามารถทำได้เช่นกัน โดยยื่นเอกสารรายได้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ได้รับเงินไว นอกจากจะใช้เอกสารน้อยแล้ว ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งคือจะใช้ระยะเวลาอันสั้นในการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ได้รับเงินไว สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการใช้เงินได้

มีประวัติทางการเงินที่ดีติดตัวไปตลอด ข้อสำคัญประวัติที่ดีนี้จะติดตัวผู้กู้ไปตลอด เมื่อใดที่ต้องการกู้เงินจะทำให้กู้ได้ง่ายขึ้น และจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติที่รวดเร็วกว่าปกติ

จะเห็นได้ว่าเมื่อได้กู้เงินไปแล้ว และผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพียงเท่านี้จะทำให้มีเครดิตดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอยู่แล้ว และเมื่อเป็นคนที่มีเครดิตดีผลตอบแทนที่จะได้รับ เช่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าใหม่ กู้เงินง่าย ได้รับเงินไว และที่สำคัญประวัติดีจะติดตัวไปตลอด หากต้องการกู้เงินสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าหรือพนักงานสาขาที่รู้จัก หรือแจ้งความประสงค์ผ่าน LINE @kbanklive หรือ K-Contract Center 02-8888888 กด 8 กด 1 กด 4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

* บัตรเครดิต อัตราการผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าเป็น ดังนี้

 • 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2566)
 • 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2567)
 • 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท / รอบบัญชี (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป)

* บัตรเงินด่วน แบ่งออกได้ ดังนี้

 • ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินขั้นต่ำ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า) อัตราคำนวณจริง 3.3333%

** การอนุมัติสินเชื่อ ขึ้นกับการพิจารณาของฝ่ายอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

สนใจบทความที่ช่วยให้คุณรู้จริงเรื่องกู้

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top