Kasikorn Bank
EN

สินเชื่อธุรกิจ SME

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

เงินกู้สู้ไปด้วยกัน
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 300,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : MRR -2.97% (3%)
สินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อไม่มีหลักประกัน*
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้น
สูงสุด 24 เดือน
(ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
6 เดือนแรก)
สูงสุด 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ :

ลูกค้าปัจจุบัน
กู้ได้ 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคาร แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ 30% ของวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคารไม่ถึง
50 ล้านบาท

ลูกค้าใหม่
สูงสุด 50 ล้านบาท
(รวมทุกสถาบันการเงิน)

สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก
โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี
ไม่เกิน 5% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
หลักประกันและค่าธรรมเนียม :
 • ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)
 • ค่าธรรมเนียม บสย.ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
  **สำหรับลูกค้าที่ ธปท.จัดให้อยู่ในกลุ่ม Micro และ SME ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.25% ต่อปี**
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
 • ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 2 ปีแรก ปีที่ 3-5 ค่าธรรมเนียม1.75% ต่อปี*

 • *ทั้งนี้เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงตาม บสย. กำหนด

หมายเหตุ : *เฉพาะลูกค้าที่เป็นคู่ค้าของ
สปอนเซอร์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้
ไม่มีหลักประกัน มีหลักประกัน infomation icon
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี สูงสุด 10 ปี (ตามวัตถุประสงค์การกู้)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 1 ล้านบาท สูงสุด 12 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :

Loan

MRR +13%

Loan ผ่อนไม่เกิน 5 ปี

MRR +4%

Loan ผ่อนมากกว่า 5 ปี

MRR +5%

OD

MRR +13%

OD

MRR +4%

ตัวอย่างหลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เครื่องจักร
 • เงินฝาก

เป็นต้น

รายละเอียดการสมัคร
สินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


หรือ


สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ใช้หลักประกัน รับเงินทันที
สมัครผ่านเว็บไซต์ และยืนยันตัวตนด้วย K PLUS

สมัครเลย

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

การอนุมัติสินเชื่อธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง ?

ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ทำธุรกิจมามากกว่า 1 ปี แต่ไม่มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท หรือ มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรอง

เปิดบริษัทไม่ถึง 1 ปี สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยใช้เอกสารอื่นตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

อาชีพอิสระ พนักงานประจำที่ทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ร้านค้าขนาดเล็ก ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

สามารถใช้หลักประกันของบุคคลในครอบครัวในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

เดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ สามารถขอสินเชื่อ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ลูกค้าต้องเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

เดินบัญชีกับธนาคารอื่น สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยจะต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ไม่มีหลักประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และ ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ไม่มีผู้ค้ำประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

บุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล ต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน

มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

เบื้องต้นธนาคารพิจารณาประวัติทางการเงินที่ดีเท่านั้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ โทร. 02-8888822 หลังเลือกภาษากด 65

ขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาคลิกปุ่ม “สนใจสมัคร” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8888822 หลังเลือกภาษากด 65

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888822
back to top icon