ประเมินวงเงินและค่างวด

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

0 บาท
0 บาท
0 บาท

ผลการคำนวณ

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*ผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

**ผลการคำนวณค่างวดต่อเดือนข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

***การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ยอดกู้ยอดจัดไฟแนนซ์
บาท

เลือกสินเชื่อรถช่วยได้
เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อรถช่วยได้_เงินมีแน่_แค่มีรถ_โปรดีเฉพาะสมาชิก_ครอบครัว_และพนักงาน_กบข._รับบัตของขวัญช้อปฟรี_1,500_บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข. รับบัตของขวัญช้อปฟรี 1,500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข. รับบัตรของขวัญ ช้อปฟรี 1,500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรสุดคุ้มสำหรับสมาชิกกอช. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ
โปรสุดคุ้มสำหรับสมาชิก กอช.

รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า
500 บาท

กู้ง่าย ได้เงินไว แค่มีรถ ผ่อนยาวสูงสุดถึง
72 เดือน บริการถึงบ้านคุณ
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

สินเชื่อรถช่วยได้_แค่มีรถ_ไม่ต้องมีสลิปรายได้

สินเชื่อรถช่วยได้
ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ
ใช้แค่เนี้ย!
บัตรประชาชน และเล่มทะเบียนรถ
ไม่ต้องมีสลิปรายได้

ฉีกกฎเดิมๆ เรื่องเอกสารเยอะ!
ใครๆ ก็กู้ได้ง้ายง่ายยย!

กู้ง่าย ได้เงินไวกว่า
ไม่ยุ่งยาก วันเดียวก็ได้เงิน

สินเชื่อรถช่วยได้_ช็อต!_ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่_ก็กู้ได้_ให้วงเงินเพิ่ม

สินเชื่อรถช่วยได้
ช็อต! ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่ ก็กู้ได้
ให้วงเงินเพิ่ม

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ
รถช่วยได้

1.ประเมินราคา
รถยนต์
/ค่างวด

2.ยื่นเอกสาร

3.รอแจ้งผลอนุมัติ

4.รับเงิน

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/
  อายุกิจการ 1 ปี​
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่าง
  ผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด

กรณีชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)

 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 2ชุด

กรณีชาวต่างชาติ (Resident)

 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรบรองจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (นิติบุคคล) /ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้ง/จดทะเบียน/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด สหภาพแรงงานวิสาหกิจ ชุมชน มูลนิธิสมาคม สหกรณ์ สโมสร (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนาบัตรยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีมีผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/
  อายุกิจการ 1 ปี​
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด

กรณีชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)

 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 2 ชุด

กรณีชาวต่างชาติ (Resident)

 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีมีผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด

สมัครสินเชื่อรถช่วยได้

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

สมัครสินเชื่อรถช่วยได้

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อรถช่วยได้มีข้อดี หรือได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?

สามารถเลือกการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่สินเชื่อประเภทเดียวกันของบางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate หรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อ และไม่สามารถลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้เลย

ซึ่งการเลือกคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต

รถยนต์ตั้งแต่ปีไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ ?

รถยนต์อายุรถไม่เกิน 16 ปี และรวมระยะเวลาผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 21 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดเท่าไหร่ ?

สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 งวด แต่สูงสุดไม่เกิน 72 งวด

เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถ หรืออายุรถหรือไม่ ?

การประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ จะประเมินตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน

บริษัทให้วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อรถช่วยได้ เท่าไหร่ ?

สำหรับประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ ให้วงเงินสินเชื่อตามราคาประเมินรถยนต์สูงสุด 100% สำหรับประเภทจำนำทะเบียนรถ ให้วงเงินสินเชื่อตามราคาประเมินรถยนต์สูงสุด 90% โดยสินเชื่อรถช่วยได้ทั้งสองประเภทดังกล่าว ให้วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 100,000 บาทขึ้นไป

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้_ช่วยสุดใจ_เงินมีแน่แค่มีรถ_เลือกรับโปรแรงงงงง!_ส่งท้ายปี_ให้คุณเดินหน้าต่อได้อีก

สินเชื่อรถช่วยได้ ช่วยสุดใจ
เงินมีแน่ แค่มีรถ เลือกรับโปรแรงงงงง!
ส่งท้ายปี ให้คุณเดินหน้าต่อได้อีก

11 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

สมัครเลย! เลือกสินเชื่อรถช่วยได้ที่เหมาะกับคุณ
และรับสิทธิพิเศษดังนี้
ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ
ฟรีดอก ปลอดต้น 90 วัน ผ่อนปีหน้า*
ประเภทจำนำเล่มทะเบียนรถ
รับบัตรกำนัล โลตัส มูลค่า 1,000 บาท**

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์,รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 สามารถเข้าร่วมแคมเปญภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ สามารถเลือกแคมเปญขยายระยะเวลาการผ่อนชำระงวดแรกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นผ่อนชำระที่ระบุในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.60% - 15% ต่อปี และสัญญาต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระ ตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ รับฟรี! บัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยมียอดเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้ว
 2. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินเชื่อรถช่วยได้_ช็อต!_ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่_ก็กู้ได้_ให้วงเงินเพิ่ม

สินเชื่อรถช่วยได้
ช็อต! ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่
ก็กู้ได้
ให้วงเงินเพิ่ม


สินเชื่อรถช่วยได้ ติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ได้!
ให้วงเงินเพิ่ม ได้เงินไว

เหมาะกับใคร

 • ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่ยังผ่อนชำระอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ แล้วอยากได้รับเงินส่วนต่างเพิ่ม

จุดเด่น

 • มีเงินก้อนจากส่วนต่างที่เหลือมาหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
 • ผ่อนค่างวดต่อเดือนในจำนวนเงินที่
  น้อยลง
 • ยืดระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นไป

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และยังมีภาระหนี้สินเชื่อ
  ที่ยังไม่ปลอดภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ / สถาบัน
  การเงินเดิมตามเงื่อนไขที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยต้องการ
  ทางเลือกใหม่ ในสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และ
  ไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ ลูกค้าสามารถยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากลูกค้าได้รับการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นแล้วจะมีขั้นตอนในการแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมเพื่อให้รถยนต์ปลอดภาระหนี้ และเพื่อให้มีชื่อของลูกค้า
  ระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมทั้งนำส่งสมุดคู่มือ
  จดทะเบียนรถกับเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับบริษัทต่อไป
 2. สำหรับเงื่อนไขในการยื่นสมัครและรับพิจารณาเบื้องต้นของสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์
  ยังไม่ปลอดภาระ มีดังนี้
  1. ลูกค้ามีชื่อระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็น
   ผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมตามที่บริษัทกำหนด
  2. เงื่อนไขการรับพิจารณาไฟแนนซ์ / สถาบัน
   การเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  3. พิจารณาเปรียบเทียบจากภาระหนี้ในยอด
   ปิดบัญชีสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีต่อไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินอื่นกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากการพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท
   มีส่วนต่างคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับพิจารณาเบื้องต้น
   ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
 3. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณา
สินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้
   ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชี
   นำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้อง
  โอนเงินเข้า
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ / สถาบัน
  การเงินเดิมหรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด
สินเชื่อรถช่วยได้_แค่มีรถ_ไม่ต้องมีสลิปรายได้

สินเชื่อรถช่วยได้
ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ
ใช้แค่เนี้ย!
บัตรประชาชน
และเล่มทะเบียนรถ
ไม่ต้องมีสลิปรายได้

ฉีกกฎเดิมๆ เรื่องเอกสารเยอะ!
ใครๆ ก็กู้ได้ง้ายง่ายยย!

กู้ง่าย ได้เงินไวกว่า
ไม่ยุ่งยาก วันเดียวก็ได้เงิน


สินเชื่อรถช่วยได้ ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ
ไม่ต้องมีสลิปรายได้ เหมาะกับใคร?

 • มีรถยนต์ที่ปลอดภาระ พร้อมเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ต้องการใช้เงินด่วน ได้เงินเร็ว
  วงเงินไม่สูงมาก เพื่อใช้หมุนเวียน
  ในธุรกิจเสริมสภาพคล่อง
 • เดินบัญชีน้อยหรือไม่มีรายได้ประจำ
  มีรายรับเป็นเงินสด ไม่มีสลิปหรือเอกสารแสดงรายได้
 • อนุมัติและได้เงินเร็วภายใน 1 วัน*

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้
  ประเภทจำนำทะเบียนรถ แบบไม่แสดงรายได้
  (Self-Declared)
 2. ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่
  ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
  และตกลงยินยอมส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถ
  ให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครองโดยไม่ต้อง
  โอนกรรมสิทธิ์ และเมื่อชำระค่างวดครบถ้วน
  ตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบ
  เล่มคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 3. อายุรถยนต์รับตั้งแต่ ปี 2007 - 2022 สูงสุดไม่เกิน 16 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนการใช้งาน รวมระยะเวลาผ่อนชำระค่างวด ต้องไม่เกิน 21 ปี
 4. วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 70 % ของราคาประเมินรถยนต์ โดยไม่เกิน 300,000 บาท
 5. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
 6. ยื่นขอสินเชื่อได้เฉพาะบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 7. ไม่ต้องมีสลิปรายได้ / เอกสารรายได้
 8. อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน
 9. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณา
สินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ)
  หน้า 16, 17, 18 และ 19 1 ชุด
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาป้ายภาษี มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
 • รูปถ่ายรถยนต์คันที่ขอสินเชื่อ

ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ : อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน


*หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติ
เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรสุดคุ้มสำหรับสมาชิกกอช. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่
แค่มีรถ โปรสุดคุ้มสำหรับ
สมาชิก กอช. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท

กู้ง่าย ได้เงินไว แค่มีรถ ผ่อนยาวสูงสุดถึง
72 เดือน บริการถึงบ้านคุณ
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุน
  การออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก)
  และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภท
  จำนำทะเบียนรถ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566
  ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่
  29 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยรับฟรีบัตรของขวัญโลตัส (Lotus's Gift Card) 1 ใบ
  มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) ทั้งนี้
  จะจัดส่งบัตรดังกล่าวให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน
  หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวสำหรับลูกค้า
  ที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
  และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถ
  ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. การพิจารณาเครดิต ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของ
  บริษัทฯ
สินเชื่อรถช่วยได้_เงินมีแน่_แค่มีรถ_โปรดีเฉพาะสมาชิก_ครอบครัว_และพนักงาน_กบข._รับบัตของขวัญช้อปฟรี_1,500_บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข.
รับบัตรของขวัญช้อปฟรี 1,500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข. รับบัตรของขวัญ ช้อปฟรี 1,500 บาท

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข ยื่นสมัคร สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอน
  เล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ ตั้งแต่วันนี้– 31 ธ.ค. 2566 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 29 ก.พ. 2567 รับบัตรของขวัญโลตัส (Lotus's Gift Card) 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 4. การพิจารณาเครดิต ข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ

*หมายเหตุ :
เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน


วิธีการแสดงสิทธิ์

 1. คลิกสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์
 2. สมัครผ่านสาขาธนาคาร แสดงบัตรสมาชิก กบข. หรือบัตรสมาชิก Digital บน My GPF Application เพื่อรับสิทธิแคมเปญ