รายละเอียดหลักประกัน
ดอกเบี้ย และวงเงิน

หลักประกันที่ใช้ขอ ‘‘สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์’’

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
หลักประกัน
 • ทาวน์เฮ้าส์ townhouse
 • บ้านเดี่ยว home
 • คอนโด condominium
 • อาคารพาณิชย์ building
ระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
วงเงินกู้สูงสุด สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
*ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินสินเชื่อบ้านและอุปโภคบริโภคคงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 1.99% 2.24% MRR-3.12% (4.18%) MRR-2.00% (5.30%) 3.45% 3.53% 4.58% 4.61%
แบบที่ 2 1.99% 2.24% 4.00% MRR-2.79% (4.51%) MRR-2.00% (5.30%) 3.50% 3.58% 4.59% 4.63%
แบบที่ 3 1.99% 2.24% 4.00% 4.66% MRR-2.00% (5.30%) 3.55% 3.63% 4.61% 4.64%
แบบที่ 4 MRR-5.26% (2.04%) MRR-5.01% (2.29%) MRR-3.07% (4.23%) MRR-2.00% (5.30%) 3.50% 3.58% 4.60% 4.63%
แบบที่ 5 MRR-3.87% (3.43%) MRR-3.62% (3.68%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.68% 4.66% 4.69%
แบบที่ 6 MRR-5.26% (2.04%) MRR-5.01% (2.29%) MRR-3.25% (4.05%) MRR-2.59% (4.71%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.68% 4.63% 4.66%

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 2 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 4 ล้านบาท รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.14 % ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 2.14% 2.39% MRR-2.97% (4.33%) MRR-1.85% (5.45%) 3.60% 3.68% 4.72% 4.76%
แบบที่ 2 2.14% 2.39% 4.15% MRR-2.64% (4.66%) MRR-1.85% (5.45%) 3.65% 3.73% 4.74% 4.77%
แบบที่ 3 2.14% 2.39% 4.15% 4.81% MRR-1.85% (5.45%) 3.70% 3.78% 4.75% 4.79%
แบบที่ 4 MRR-5.11% (2.19%) MRR-4.86% (2.44%) MRR-2.92% (4.38%) MRR-1.85% (5.45%) 3.65% 3.73% 4.74% 4.78%
แบบที่ 5 MRR-3.72% (3.58%) MRR-3.47% (3.83%) MRR-1.85% (5.45%) 3.75% 3.83% 4.80% 4.84%
แบบที่ 6 MRR-5.11% (2.19%) MRR-4.86% (2.44%) MRR-3.10% (4.20%) MRR-2.44% (4.86%) MRR-1.85% (5.45%) 3.75% 3.83% 4.77% 4.81%

วงเงินกู้ น้อยกว่า 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.49 % ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100%

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 2.49% 2.74% MRR-2.62% (4.68%) MRR-1.50% (5.80%) 3.95% 4.03% 5.06% 5.10%
แบบที่ 2 2.49% 2.74% 4.50% MRR-2.29% (5.01%) MRR-1.50% (5.80%) 4.00% 4.08% 5.08% 5.11%
แบบที่ 3 2.49% 2.74% 4.50% 5.16% MRR-1.50% (5.80%) 4.05% 4.13% 5.10% 5.13%
แบบที่ 4 MRR-4.76% (2.54%) MRR-4.51% (2.79%) MRR-2.57% (4.73%) MRR-1.50% (5.80%) 4.00% 4.08% 5.08% 5.12%
แบบที่ 5 MRR-3.37% (3.93%) MRR-3.12% (4.18%) MRR-1.50% (5.80%) 4.10% 4.18% 5.15% 5.18%
แบบที่ 6 MRR-4.76% (2.54%) MRR-4.51% (2.79%) MRR-2.75% (4.55%) MRR-2.09% (5.21%) MRR-1.50% (5.80%) 4.10% 4.18% 5.12% 5.15%

วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม รับดอกเบี้ยพิเศษ 5.55 % ปีแรก

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
วงเงินกู้เพิ่ม แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
ทำประกันตามเงื่อนไข** ไม่ทำประกัน
วงเงินกู้เพิ่มตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แบบที่ 1 5.74% 5.99% MRR (7.30%) 5.91% 5.99% 6.75% 6.78%
แบบที่ 2 MRR-1.75% (5.55%) MRR-1.50% (5.80%) MRR (7.30%) 5.72% 5.80% 6.67% 6.71%
วงเงินกู้เพิ่ม ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท แบบที่ 1 6.74% 6.99% MRR (7.30%) 6.91% 6.99% 7.15% 7.18%
แบบที่ 2 MRR-0.55% (6.75%) MRR-0.30% (7.00%) MRR (7.30%) 6.92% 7.00% 7.15% 7.19%
วงเงินกู้เพิ่ม น้อยกว่า 1 ล้านบาท แบบที่ 1 MRR-0.25% (7.05%) MRR (7.30%) MRR (7.30%) 7.22% 7.30% 7.26% 7.30%

รายละเอียดตารางดอกเบี้ย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4%-8% ต่อปี
หมายเหตุ : สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้”
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน***
 • ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงื่อนไข :

 • **กรณีลูกค้าที่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีที่หลักประกันอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือ ทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ70% ของระยะเวลากู้
  • กรณีที่หลักประกันไม่ได้อยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • กรณีลูกค้าที่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านนอกเหนือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.12% ในปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบ้าน
  • กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกเหนือเงื่อนไข จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราท้ายของสินเชื่อบ้าน
 • ***วงเงินกู้สูงสุด :
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และหลักประกันต้องตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และมีหลักประกันตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร
   • ลูกค้าทุกระดับรายได้ ที่มีหลักประกันไม่ได้ตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภท
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

วงเงินกู้สูงสุด ‘‘สินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนซ์’’

ธนาคารฯ กำหนดวงเงินกู้สูงสุดตามอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเทียบกับมูลค่าที่อยู่อาศัย หรือ LTV (Loan to Value) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

 • วงเงินกู้สูงสุด :
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และหลักประกันต้องตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน กำหนดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และมีหลักประกันตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร
   • ลูกค้าทุกระดับรายได้ ที่มีหลักประกันไม่ได้ตั้งอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร

คำนวณวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนซ์ เบื้องต้น

Error Msg.

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการ
สมัครสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ – Refinance บ้าน

ขั้นตอนที่ 1 รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด ดอกเบี้ย refinance บ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนที่ 1/5

ยื่นเอกสารครบ
รอผลอนุมัติเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2 รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด ดอกเบี้ย refinance บ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนที่ 2/5

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

ขั้นตอนที่ 3 รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด ดอกเบี้ย refinance บ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนที่ 3/5

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด ดอกเบี้ย refinance บ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนที่ 4/5

นัดวันไถ่ถอน
จากธนาคารเดิม

ขั้นตอนที่ 5 รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด ดอกเบี้ย refinance บ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนที่ 5/5

ทำสัญญาและจดจำนอง
ณ กรมที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร
สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ – Refinance บ้าน

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม
  (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการ
  ทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนต้องยื่นเอกสารแสดงการเดิน
  บัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม
  (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม
  (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

คำถามที่พบบ่อย

ชาวต่างชาติสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?
ข้าราชการบำนาญ / เกษียณอายุสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?
รีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยร่วมกับใครได้บ้าง ได้สูงสุด กี่คน ?
เอกสารที่ใช้ในการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยมีอะไรบ้าง ?
หากไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?
วงเงินรีไฟแนนซ์เริ่มต้นที่กี่บาท ?
วงเงินรีไฟแนนซ์สูงสุดได้กี่บาท ?
ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร ?
รีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
ควรยื่นรีไฟแนนซ์ตอนไหน ?
ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
รีไฟแนนซ์แล้วดอกเบี้ยน้อยลงไปกี่บาท ?
อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?
หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?
สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?
ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?
สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้ารายได้สูง หรือ มีบ้านอยู่ในโครงการที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

กู้ผ่านง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยพิเศษ 3.15% ปีแรก กู้เพิ่มได้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะ

 • พนักงานประจำรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ทุกอาชีพรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีบ้านอยู่ในโครงการของบริษัทอสังหาฯ ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 3.15% MRR - 1.00% 4.15% 5.46%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอด
อายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 4.15% MRR - 2.58% MRR - 1.00% 4.20% 5.45%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการหมู่บ้านที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรีไฟแนนซ์บ้าน 3.15% ปีแรก วงเงินกู้เพิ่มติดโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 แรก 4.09% กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์

เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอด
อายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR -3.15% MRR -1.00% 4.15% 5.46%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งโซลาร์ รูฟ เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไปและติดตั้งโซลาร์รูฟ เดือนที่ 1 - 3 = 0%
เดือนที่ 4 - 36 = MRR -2.84%
MRR -1.00% 4.09% 5.41%

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอด
อายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : ววงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR - 4.15% MRR - 2.58% MRR - 1.00% 4.20% 5.45%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งโซลาร์ รูฟ เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไปและติดตั้งโซลาร์รูฟ เดือนที่ 1 - 3 = 0%
เดือนที่ 4 - 36 = MRR -2.84%
MRR -1.00% 4.09% 5.41%

พิเศษสำหรับกรณีที่ Refinance เพื่อติดตั้ง Solar Roof

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • เฉพาะของโครงการหมู่บ้านของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายหลักประกันในวันที่ 31 มกราคม 2567