10/11/2560

4 เรื่องต้องรู้ก่อนค้าระหว่างประเทศ

​​       โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มยอดขายต่อยอดความเติบโตให้แก่ธุรกิจ ซึ่งในการทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก็คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของธุรกิจ สำหรับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าหรือที่เรียกว่า Incoterms (International Commercial Terms) เป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากลที่ใช้ในการตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน สำหรับ Incoterms ที่ใช้กันบ่อยๆ ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้จัก ได้แก่

       1. EXW (Ex Works) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังประเทศของผู้ซื้อ รวมทั้งทำศุลกากรส่งออก ศุลการกรและภาษีนำเข้าที่เหลือทั้งหมดเอง ซึ่งเงื่อนไขการส่งสินค้าแบบนี้ผู้ขายไม่ต้องจัดการเรื่องการขนส่งและไม่ต้องรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งเลย

​       2. FOB (Free On Board) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (on board the vessel) และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออกด้วย ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการทำสัญญาการขนส่งและจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) รวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบ (ท่าเรือต้นทาง) ซึ่งผู้ซื้อควรทำประกันภัยในการขนส่ง


       3. CIF (Cost, Insurance & Freight) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (on board the vessel) และผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออก รวมทั้งทำสัญญาการขนส่ง จ่ายค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า หรือก็คือ FOB + ค่าระวางเรือ + ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองสินค้าระหว่างเดินทางไปจนกว่าจะถึงมือผู้ซื้อ​

      4. DDP (Delivered Duty Paid หรือ Door to Door) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ซื้อ (buyer’s warehouse) นั่นหมายความว่า ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ รวมถึงพิธีการทั้งขาออก-ขาเข้า และภาษีนำเข้าด้วย นอกจากนั้นผู้ขายยังต้องรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ดังนั้นแนะนำให้ผู้ขายทำประกันภัยสินค้าจาก seller’s warehouse to buyer’s warehouse​

​       นี่เป็นบางส่วนของ Incoterms ที่ผู้ประกอบการควรทราบ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าที่ต้องนำมาคำนวณด้วย โดยเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเป็นการแบ่งภาระค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงระหว่างคู่ค้าอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่ตรงกัน แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบกันให้ชัดเจน ป้องกันความขัดแย้งในภายหลัง นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่งออกที่ใช้เงื่อนไข DDP ควรศึกษาภาษีนำเข้าของประเทศคู่ค้าปลายทางเอาไว้ด้วย เพราะแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันหากผู้ประกอบการมีความเข้าใจเป็นอย่างดีก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ


สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต​