​​​​​

บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์​

เอกสารบริการ K-Cash Connect Plus


เอกสารบริการ Bulk Gateway​

         

เอกสารบริการ Online Direct Debit สำหรับผู้รับชำระเงิน

         

เอกสารบริการ Real-time Direct Debit สำหรับผู้รับชำระเงิน​


เอกสารบริการ ODD/RDD/RCDD สำหรับผู้ชำระเงิน