/th/promotion/pages/new-feature-mf.aspx
บริการการลงทุน กสิกรไทย บน KPLUS

แนะนำผลิตภัณฑ์

อัพเดตบริการลงทุนใหม่ บน K PLUS

​ตอบโจทย์กว่าเดิม กับ
ฟีเจอร์การลงทุนบน K PLUS kplus-icon

สะดวก ครบถ้วน ติดตามพอร์ตการลงทุน
ได้ง่ายกว่าเดิม

อัพเดตใหม่ 3 ฟีเจอร์เด่น
ลงทุนง่ายกว่าเดิม

ปรับใหม่ My Port ปรับใหม่ My Port

ปรับใหม่ My Port

ปรับโฉมใหม่ ติดตามพอร์ตการลงทุนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สามารถดูประวัติการทำรายการ ประวัติการจ่ายปันผล และทำรายการซื้อขาย ผ่าน my port ได้ทันที

เพิ่มตัวเลือกการค้นหา เพิ่มตัวเลือกการค้นหา

เพิ่มตัวเลือกการค้นหา

สะดวกกว่าเดิม ครบถ้วนยิ่งขึ้น กับการค้นหากองทุนได้ง่ายขึ้น

เพิ่มการ filter กองทุน

  • ประเภทกองทุน
  • กองทุนตามสินทรัพย์
  • กองทุนปันผล
  • กองทุนตามเป้าหมาย
เพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วน เพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วน

เพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วน

ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลกองทุนที่ครบถ้วนกว่าเดิม

เพิ่มข้อมูลที่สำคัญช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย เช่น เพิ่มหน้าสัดส่วนการลงทุน Top 5 holding (NEW) เวลารับคำสั่ง ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำการทำรายการเป็นต้น

ดูวิธีการลงทุน ดูวิธีการลงทุน  

Digital Banking K PLUS กองทุนรวม ลงทุน