ฟังก์ชัน

ลงทุน

เปลี่ยนการลงทุนให้ง่าย พอร์ตการลงทุนที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟแบบใหม่ และยังซื้อขายกองทุนได้ทันที

วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนวิธีการซื้อกองทุน

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “ซื้อขายกองทุน”

5

สามารถดูกองทุนที่เคยซื้อได้

6

สามารถดู NAV ของกองทุนที่เคยซื้อ

7

เลือก “ซื้อกองทุน” เมื่อต้องการซื้อกองทุนนี้

8

สามารถดูผลการดำเนินงาน ย้อนหลังของกองทุนได้

9

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อและกดปุ่ม “ต่อไป”

10

กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการซื้อกองทุน

11

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ