​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​EN​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​เงื่อนไขคะแนนสะสม K Point​

 1. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต K-Credit Card เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศทุกๆ 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม K Point 1 คะแนน ยกเว้น รายการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ อีอีเอ* การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และ ขอประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสมเพิ่มเติม โดยจะยกเว้นการให้คะแนนสะสม K Point สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2564 เป็นต้นไป
  *กลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป หรือ อีอีเอ ได้แก่ * ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์(รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังกา​รี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และ มาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน) หรือ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม​ ​​​คลิก​​​​​​
 2. บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, KBank Fleet Card, บัตรเครดิตไทยเบฟ
 3. จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกันสำหรับรายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ​และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarke ตาม Merchant Category Code(MCC) 0022,5411,5541,
  5​542,9752,0002,5310,5411,9751
 4. จำกัดการให้คะแนนสะสมคูณ 2 สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ในหมวดการใช้จ่ายในประเทศแต่ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับยอดที่ใช้จ่ายเกิน 200,000 บาท จะได้คะแนนสะสมตามปกติคือ 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
 5. รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน(TOT/True/TT&T/CAT)ค่าภาษี,ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการชำระเบี้ยประกันควบการลงทุน,ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท,รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย
  ค่าปรับและดอกเบี้ย ​/ รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยทุกประเภท ในหมวดประกัน แต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ไม่สามารถรับคะแนนสะสมได้
 6. การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ(ทศนิยม)ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสมและคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต(Credit Card Statement)ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
  หมายเหตุ กรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการหรือรับเงินคืน จากการซื้อสินค้า และบริการไม่ว่ากรณีใดๆ และหรือธนาคารตรวจสอบพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายที่ผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 7. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้นคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ และไม่สามารถนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยมารวมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิต
  วีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย,บัตรบลูเครดิตการ์ด,บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม,บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย,บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ
 8. หลักเกณฑ์การโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิตกสิกรไทย
  8.1 กลุ่มบัตรเครดิตที่คะแนนสะสมรวมถังเดียวกัน ได้แก่ บัตรเครดิตกสิกรไทย (Generic) ทุกระดับบัตร ได้แก่ บัตรเดอะวิสดอม,บัตรพรีเมียร์,บัตรยูเนี่ยนเพย์,บัตรเจซีบี,บัตรเอสเอ็มอี,บัตรเคเวฟ,บัตรโฮมสไมล์ สามารถโอนคะแนนระหว่างบัตรหลักไปบัตรเสริมหรือบัตรเสริมไปบัตรหลักได้,โอนคะแนนจากบัตรเสริมไปบัตรเสริม ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันแต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรหลัก
  8.2 กลุ่มบัตรเครดิตที่มีคะแนนแยกถังกัน ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรบลูเครดิตการ์ด,บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม,บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย,บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้
  - ไม่สามารถรับคะแนนสะสมเข้า- โอนออกกับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้ ทุกกรณี
  - สามารถโอนคะแนนระหว่างบัตรหลักไปบัตรเสริมหรือบัตรเสริมไปบัตรหลักได้, โอนคะแนนจากบัตร​เสริมไปบัตรเสริมภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบัตรหลักก่อน ยกเว้น บัตรบลูเครดิตการ์ด​ ไม่สามารถโอนคะแนนระหว่างบัตรหลัก-เสริมได้ทุกกรณี
 9. คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการพิเศษและหรือโปรโมชั่นพิเศษ นอกเหนือจากคะแนน K Point ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติ จะมีวันหมดอายุโดยจะแจ้งให้ทราบในเงื่อนไขคะแนนพิเศษในแต่ละโครงการ
 10. คะแนนสะสม K Point จากบัตรบลูเครดิตการ์ด,และคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้​จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
 11. สิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง​ไว้กับธนาคารเท่านั้นคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
  - รหัสสินค้า KNP ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด โทร. 0 2376 3355
  - รหัสสินค้า KPV ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
  - รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร. 02 212 5868-9

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward​​

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม​​​​กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ ร่วมรายการ
 2. กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ​(เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสดได้)
 3. คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 4. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 5. คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 6. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 8. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด​​​

​​
​​